Google+ Jak zostać nauczy­cielem? | startkariery.pl
jak zostać nauczycielem

Jak zostać nauczy­cielem?

Jak zostać nauczy­cielem? Jaki powinien być nauczy­ciel? Czym zaj­muje się nauczy­ciel? Jaką szkołę trzeba skończyć żeby zostać nauczy­cielem? Ile zara­bia nauczy­ciel?

Czym zaj­muje się nauczyciel?

Nauczy­ciel jest osobą wyk­wal­i­fikowaną do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach różnego szczebla: pod­sta­wowej, gim­nazjum, śred­niej lub uczelni wyższej. Do obow­iązków nauczy­ciela należy przy­go­towanie lekcji, przekazy­wanie uczniom wiedzy oraz kon­trolowanie ich postępów w nauce. W Polsce ustawą reg­u­lu­jącą kwestie pracy nauczy­ciela jest Karta Nauczy­ciela, obow­iązuje ona we wszys­t­kich pub­licznych placówkach z wyjątkiem uczelni wyższych.

Jaki powinien być nauczyciel?

Nauczy­ciel powinien być cier­pliwy i spoko­jny, a przy tym stanow­czy, by utrzy­mać odpowied­nią dyscy­plinę pod­czas zajęć. Musi lubić pracę z dziećmi lub młodzieżą, być otwarty na ich prob­lemy, mieć dar ora­torski i charyzmę. Dobrze gdy wzbudza sza­cunek i może być auto­ry­tetem. Mówi się, że nauczy­ciel powinien wykony­wać swoją pracę z pasją i z powołania.

Gdzie pracuje nauczyciel?

W pub­licznych i pry­wat­nych przed­szko­lach, szkołach pod­sta­wowych, śred­nich, gim­naz­jach, zakładach ksz­tałce­nia, zakładach popraw­czych, zakładach ksz­tałce­nia nauczy­ciela, rodzin­nych ośrod­kach diag­nos­ty­cznych itd., jak również uczel­ni­ach wyższych.

Jak zostać nauczycielem?

Aby zostać nauczy­cielem należy skończyć uczel­nie wyższą zwykłą o pro­filu ped­a­gog­icznym. Najlepiej gdy wybrany kierunek posi­ada spec­jal­ność nauczy­ciel­ską, jeśli nie konieczne będzie zmus­zony ukończyć kurs lub studium ped­a­gog­iczne. Min­is­terstwo Edukacji Nar­o­dowej wymaga od nauczy­ciela ukończe­nie kursu pedagogicznego.

Ile zara­bia nauczy­ciel? Zarobki nauczyciela

Zarobki nauczy­ciela zależą od wyk­sz­tałce­nia, miejsca i stażu pracy. Składają się z pen­sji pod­sta­wowej i kilku­nastu wydatków, np. stażu, dla wychowaw­ców, za prace po godzinach,dodatek motywa­cyjny. Poza tym nauczy­ciel może liczyć na trzy­nastkę, zniżki PKP i nagrody jubileuszowe. Zarobki nauczy­ciela wahają się one od ok 2600 zł przez 3500 zł nauczy­ciela mianowanego aż po 4800 zł brutto dyplomowanego.

Jak zostać nauczy­cielem?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
3 komentarzy.

Leave a Reply to Usu

*

*

 • Czy warto studiować pedagogikę? | startkariery.pl
  30 marca 2015 at 3:23 pm - Reply

  […] Po pedagogice możesz znaleźć zatrudnienie w: szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych, zakładach pracy, poradniach specjalistycznych, fundacjach i stowarzyszeniach,   domach pomocy społecznej, służbie zdrowia itd. Przeczytaj również: Jak zostać nauczycielem. […]

 • Ekspert Praca.pl
  12 listopada 2015 at 7:26 pm - Reply

  Marzysz o pracy w szkole? Daj znać znajomym, może pomogą Ci znaleźć wymarzoną ofertę pracy! Teraz na Praca.pl możesz otrzymać 1000 zł za polecenie do pracy, któregoś ze swych znajomych, sprawdź jakie to proste na http://praca.pl/rekomendacje.html

 • Hosting
  10 października 2016 at 8:29 pm - Reply

  Z punktu widzenia uczniow istotne jest rowniez to, by nauczyciel potrafil zainteresowac tematem i przekazac wiedze w taki sposob, by byla ona przystepna. To wielka sztuka, ktora – jak mozemy powiedziec z wlasnego doswiadczenia – opanowali tylko niektorzy nauczyciele.

 • banner