Start kariery » Biznes » Jak przedłużyć pobyt pracownika z Ukrainy w Polsce?
Biznes

Jak przedłużyć pobyt pracownika z Ukrainy w Polsce?

Pracownicy z Ukrainy stanowią niemały odsetek w grupie ogółu pracowników. Nierzadko wypełniają oni luki na rynku pracy podejmując się wykonywania takich prac, których nie chcą bądź nie potrafią wykonywać Polacy. Szacuje się, że odpływ ukraińskiej siły roboczej z krajowego rynku pracy mógłby mieć bardzo poważne skutki, gdyż zabrakłoby wielu rąk do pracy. Co jednak zrobić, gdy pracownikowi z Ukrainy kończy się wiza umożliwiająca pobyt w naszym kraju i podjęcie zatrudnienia?

Przedłużenie wizy krajowej

Jeżeli Ukrainiec posiada zatrudnienie na terytorium Rzeczpospolitej, może starać się o przedłużenie wizy krajowej. Wiza to może zostać przedłużona w przypadku, gdy przemawia za tym interes zawodowy cudzoziemca, co jest potwierdzone faktem posiadania pracy. Ukrainiec posiada więc środki na utrzymanie oraz ubezpieczenie zdrowotne. Cudzoziemiec nie powinien spotkać się z odmową przedłużenia wizy, gdyż nie figuruje osób podejrzanych na przykład o popełnienie przestępstwa, a jego cel pobytu w Polsce jest jednoznacznie związany w podjęciem pracy. W celu przedłużenia wizy należy złożyć wniosek w Urzędzie Wojewódzkim, w wydziale do spraw cudzoziemców. Dodatkowo należy złożyć fotografię oraz kserokopię ważnego dokumentu podróży, wraz z zachowaniem oryginału do wglądu. Konieczne jest także uiszczenie opłaty skarbowej, która wynosi 406 zł. Czas załatwienia sprawy to około miesiąc, dlatego też nie zależy czekać do ostatniego dnia ze złożeniem wniosku. 

Pobyt stały 

Ukraińcy mogą wnioskować o pozwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej. Aby uzyskać pozwolenie, konieczne jest wykazanie związku z naszym krajem, na przykład poprzez wskazanie, iż Ukrainiec posiada polskie korzenie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wielu Ukraińców wywodzi się z Polski, dlatego też wnioskowanie o zupełne zalegalizowanie pobytu jest znacznym ułatwieniem dla osób, którym ustawa nadaje takie uprawnienia. Nie będzie wtedy wymagane pozwolenie na pracę, co znacznie przyspieszy procedurę zatrudnienia cudzoziemca, na przykład na czas nieokreślony. Aby otrzymać pozwolenie na pobyt stały koniecznie jest złożenie wniosku wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej, która wynosi 640 zł, natomiast opłata za wydanie karty pobytu to koszt 50 zł. Na rozpatrzenie wniosku czeka się około miesiąc, natomiast w przypadku bardziej skomplikowanych spraw procedura może potrwać znacznie dłużej. Warto jednak postarać się o wydanie takiego pozwolenia, gdyż znacznie ułatwia ono zatrudnienie Ukraińca.

Gdzie po pomoc?

Przedłużenie pobytu Ukraińca w Polsce to stosunkowo skomplikowany proces, który w dodatku zależy od tego, jakie związki z Polską ma Ukrainiec i jaki jest jego obecny status. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim, w wydziale do spraw cudzoziemców. Możliwe jest także nawiązanie współpracy z profesjonalną agencją, która zajmuje się zatrudnianiem cudzoziemców. Poza doradztwem w kwestii przedłużenia pobytu pomoże nam załatwić wszelkie niezbędne formalności, dzięki którym pracownik z Ukrainy będzie mógł na dłużej pozostać w Polsce. 

Więcej informacji znajdziecie na: https://atlaswork.pl/

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz