Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać nauczy­cielem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać nauczy­cielem?

Jak zostać nauczy­cielem? Jaki powinien być nauczy­ciel? Czym zaj­muje się nauczy­ciel? Jaką szkołę trzeba skończyć żeby zostać nauczy­cielem? Ile zara­bia nauczy­ciel?

Czym zaj­muje się nauczyciel?

Nauczy­ciel jest osobą wyk­wal­i­fikowaną do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach różnego szczebla: pod­sta­wowej, gim­nazjum, śred­niej lub uczelni wyższej. Do obow­iązków nauczy­ciela należy przy­go­towanie lekcji, przekazy­wanie uczniom wiedzy oraz kon­trolowanie ich postępów w nauce. W Polsce ustawą reg­u­lu­jącą kwestie pracy nauczy­ciela jest Karta Nauczy­ciela, obow­iązuje ona we wszys­t­kich pub­licznych placówkach z wyjątkiem uczelni wyższych.

Jaki powinien być nauczyciel?

Nauczy­ciel powinien być cier­pliwy i spoko­jny, a przy tym stanow­czy, by utrzy­mać odpowied­nią dyscy­plinę pod­czas zajęć. Musi lubić pracę z dziećmi lub młodzieżą, być otwarty na ich prob­lemy, mieć dar ora­torski i charyzmę. Dobrze gdy wzbudza sza­cunek i może być auto­ry­tetem. Mówi się, że nauczy­ciel powinien wykony­wać swoją pracę z pasją i z powołania.

Gdzie pracuje nauczyciel?

W pub­licznych i pry­wat­nych przed­szko­lach, szkołach pod­sta­wowych, śred­nich, gim­naz­jach, zakładach ksz­tałce­nia, zakładach popraw­czych, zakładach ksz­tałce­nia nauczy­ciela, rodzin­nych ośrod­kach diag­nos­ty­cznych itd., jak również uczel­ni­ach wyższych.

Jak zostać nauczycielem?

Aby zostać nauczy­cielem należy skończyć uczel­nie wyższą zwykłą o pro­filu ped­a­gog­icznym. Najlepiej gdy wybrany kierunek posi­ada spec­jal­ność nauczy­ciel­ską, jeśli nie konieczne będzie zmus­zony ukończyć kurs lub studium ped­a­gog­iczne. Min­is­terstwo Edukacji Nar­o­dowej wymaga od nauczy­ciela ukończe­nie kursu pedagogicznego.

Ile zara­bia nauczy­ciel? Zarobki nauczyciela

Zarobki nauczy­ciela zależą od wyk­sz­tałce­nia, miejsca i stażu pracy. Składają się z pen­sji pod­sta­wowej i kilku­nastu wydatków, np. stażu, dla wychowaw­ców, za prace po godzinach,dodatek motywa­cyjny. Poza tym nauczy­ciel może liczyć na trzy­nastkę, zniżki PKP i nagrody jubileuszowe. Zarobki nauczy­ciela wahają się one od ok 2600 zł przez 3500 zł nauczy­ciela mianowanego aż po 4800 zł brutto dyplomowanego.

komentarze 4

Kliknij, by dodać komentarz

  • Marzysz o pracy w szkole? Daj znać znajomym, może pomogą Ci znaleźć wymarzoną ofertę pracy! Teraz na Praca.pl możesz otrzymać 1000 zł za polecenie do pracy, któregoś ze swych znajomych, sprawdź jakie to proste.

  • Z punktu widzenia uczniow istotne jest rowniez to, by nauczyciel potrafil zainteresowac tematem i przekazac wiedze w taki sposob, by byla ona przystepna. To wielka sztuka, ktora – jak mozemy powiedziec z wlasnego doswiadczenia – opanowali tylko niektorzy nauczyciele.

  • Ale można też zostać nauczycielem po skończeniu studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Trzy semestry, przynajmniej tam gdzie ja studiuję (Uczelnia Korczaka), czyli stosunkowo krótko, zjazdy co 2 tygodnie, a więc komfortowo, bez poświęcania każdej wolnej chwili na studiowanie, w dodatku studia niedrogie (semestr tańszy np. od wielu 2-dniowych szkoleń komputerowych, z zarządzania lub psychologii, których pełno na mieście). I po ukończeniu takiej podyplomówki mogę podjąć pracę jako nauczyciel w każdej szkole, bez względu na jej rodzaj, oczywiście w zakresie wyuczonego wcześniej przedmiotu.