Start kariery » Studia i nauka » Rozwój » Certyfikowane kursy zawodowe
Rozwój

Certyfikowane kursy zawodowe

Obecnie większość z nas posiada dyplom ukończenia szkoły – czy to szkoły średniej, czy zawodowej, a nawet studiów wyższych, który potwierdza nasze wykształcenie. Każdy tego typu dyplom jest bardzo ceniony na rynku pracy przez potencjalnych pracodawców. Jednak z czasem może okazać się, że zawód jakiego nauczyliśmy się w ciągu kilku czy nawet kilkunastu lat nam nie odpowiada praktyce lub jest zbyt duża konkurencja wśród pracowników – a małe zapotrzebowanie na rynku pracy albo wykonywanie wyuczonego zawodu jest odmienne do naszych wcześniejszych założeń. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą certyfikowane kursy zawodowe.

Konieczność wzbogacenia swojego CV i poprawa swojej pozycji w konkurencyjnym rynku pracy, jak również wewnętrzna potrzeba zmiany zawodu, nie musi wiązać się z ponownym poświęceniem kilku lub kilkunastu lat na zdobycie wiedzy. Dziś możemy skorzystać z dostępnych na rynku szybkich kursów zawodowych. W związku z obecnie dynamicznym rozwojem oraz zmianami na rynku pracy tego typu kursy stały się skutecznym środkiem na podtrzymanie ciągłości zatrudnienia.

Co dają certyfikowane kursy zawodowe?

Certyfikowane kursy zawodowe mogą sprawić, że całkowicie zmienimy branżę, w której będziemy pracować lub wprowadzimy w swój obecnie wykonywany zawód nową wiedzę i umiejętności. Tego typu dokształcanie się i rozwijanie swoich umiejętności jest bardzo cenione na rynku pracy i może spowodować zwiększenie atrakcyjności naszej kandydatury wśród innych osób ubiegających się o dane stanowisko podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub zwiększyć szanse na zdobycie upragnionego awansu w obecnej firmie.

Popularne certyfikowane kursy zawodowe

Obecnie dużą popularnością cieszą się kursy F-Gazowe, kursy energetyczne, kontrolno-pomiarowe, kursy operatorów UDT oraz konserwatorów UDT. F-gazy wywodzą się z grupy gazów fluorowanych i są to syntetyczne czynniki chłodnicze. W związku z tym, że są to gazy cieplarniane objęte są szczególnymi regulacjami prawnymi mającymi na celu zmniejszenie emisji tych gazów do atmosfery czyli powstrzymanie niszczenia warstwy ozonowej. Obecne przepisy wymagają aby osoby wykonujące pracę przy instalacjach i urządzeniach z F-gazami posiadały odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Głównym celem szkoleń z zakresu F-gazów to przygotowanie praktyczne oraz teoretyczne w zakresie instalowanie, serwisowanie i konserwowanie urządzeń chłodniczych, pomp ciepła czy agregatów chłodniczych w samochodach zawierających tego typu gazy (fluorowane gazy cieplarniane). Aby móc instalować klimatyzacje oraz pompy ciepła lub w sposób właściwy wykonać konserwację czy przegląd szczelności urządzeń chłodniczych zawierających F-gazy, należy czym prędzej zapisać się na kurs zawodowy i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu potwierdzającego zdobytą wiedzę podczas trwania kursu. Korzystając z takiego kursu mamy dobrą bazę, aby rozwijać swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kolejnych szkoleniach takich jak: kurs montażu klimatyzacji, lutowanie twarde czy napełnianie o obsługa butli.

Kursy energetyczne tak zwane SEPy dają nam uprawnienia elektryczne zezwalające na możliwość wykonywania pracy przy urządzeniach, instalacji oraz sieci ektroenergetycznej w zakresie eksplantacji i/lub dozoru. Wśród tych kursów wyróżniamy trzy podstawowe grupy: kurs elektryczny G1, kurs ciepłowniczy G2 oraz kurs gazowy G3. Pierwsza grupa uprawnień (G1) daje nam możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych skupiających się na eksploatacji oraz dozorze urządzeń elektrycznych. Grupa druga (G2) jak sama nazwa wskazuje daje nam uprawnienia do montażu, konserwacji, remontów oraz obsługi urządzeń i sieci cieplnych również w zakresie dozoru i/lub eksploatacji. Ostatnia grupa (G3) uprawnia nas do eksploatacji i/lub dozoru urządzeń oraz sieci gazowych przesyłających, przetwarzających, zużywających, magazynujących i wytwarzających paliwa gazowe. Niezależnie od wyboru kursu mamy pewność iż podniesiemy swoje kwalifikacje zawodowe oraz będziemy mieli możliwość rozwijania umiejętności poprzez kursy doszkalające, np. z zakresu prac kontrolnych, pomiarowych a nawet instalatorów systemów fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

Na rynku pracy coraz bardziej doceniani są pracownicy posiadający umiejętności obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń technicznych. Bardzo popularne są obecnie kursy na operatora wózka widłowego, HDS, żurawia, suwnicy, podestów, układnicy magazynowej czy wind. Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby móc wykonywać pracę przy wcześniej wymienionych urządzeniach należy posiadać aktualne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Po ukończonym kursie, który składa się z części teoretycznej jak i również z części praktycznej jest możliwość przystąpienia do egzaminu przed inspektorem UDT. Oczywiście możemy również uczestniczyć w szkoleniu dla konserwatora urządzeń UDT takich jak: suwnica, wózek, żuraw HDS, podestu, wyciągów, wciągarek czy żurawia warsztatowego. W momencie otrzymania wyniku pozytywnego z egzaminu przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego zdobywamy uprawnienia na konserwatora danego urządzenia, który ma możliwość dokonywania serwisu i drobnych napraw przy danym urządzeniu UDT.

Uczestnictwo w certyfikowanych kursach zawodowym daje nam możliwość ciągłego rozwoju swoich umiejętności oraz poznawania coraz to nowszych technologii jak również całkowitej zmiany zawodu, który do tej pory był przez nas wykonywany. W związku z szybkim rozwojem rynku pracy warto cały czas podnosić swoje kwalifikacje co daje również możliwość awansu wraz z podwyżką swojego dotychczasowego wynagrodzenia.
Wszystkie opisane powyżej kursy zawodowe jak i również wiele innych dające możliwość ciągłego rozwoju zawodowego znajdziecie na stronie Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega: https://www.oszomega.pl/#kursy

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz