Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać kos­me­ty­czką?
Jak zostać... Praca

Jak zostać kos­me­ty­czką?

Jak zostać kos­me­ty­czką? Czym zaj­muje się kos­me­ty­czka? Gdzie pracuje kos­me­ty­czka? Jaka powinna być kos­me­ty­czka? Ile zara­bia kosmetyczka? 

Czym zaj­muję się kosmetyczka?

Zadaniem kos­me­ty­czki jest przede wszys­tkim zaspokoić potrzeby klienta oczeku­jącego dobrego i świeżego wyglądu. Wykony­wane zabiegi mogą mieć podłoże lecznicze, pielę­gna­cyjne bądź upięk­sza­jące, dlat­ego też zawód ten wymaga wszech­stron­ności, tal­entu i zaangażowania.

Kos­me­ty­czka może mieć wyk­sz­tałce­nie zawodowe, tech­niczne bądź wyższe uzyski­wane na kierunku kos­me­tolo­gia. Zazwyczaj dany stopień naukowy odpowiada poszczegól­nym stanowiskom pracy. Kos­me­tolog po ukończe­niu szkoły wyższej zwięk­sza swoje szansę na ubie­ganie się o pracę w SPA lub Gabinetach/ salonach odnowy bio­log­icznej. Szkoły zawodowe przy­go­towują nato­mi­ast pod kon­tem konkret­nej pro­fesji: wiz­ażu, styl­iza­cji paznokci, mak­i­jażu bądź zabiegów upięk­sza­jąco– pielęgnacyjnych.

Jaka powinna być kosmetyczka?

Kos­me­ty­czka powinna wzbudzać zau­fanie klienta, aby ten mógł zde­cy­dować się na konkretny zabieg. Pod­sta­wową zasadą jest zna­jo­mość preparatów kos­me­ty­cznych, aparatów zabiegowych, anatomii i fizjologii oraz zachowanie odpowied­niego, zad­banego wyglądu. Pon­adto istotne są cechy charak­teru tj. otwartość, uprze­j­mość, pogoda ducha.

Gdzie pracuje kosmetyczka?

Najczęś­ciej w salonach kos­me­ty­cznych, Spa lub gabi­ne­tach odnowy bio­log­icznej. Zdarza się także (w przy­padku kos­me­tologów), iż są zatrud­ni­ane w gabi­ne­tach der­ma­to­log­icznych, gdzie wykony­wane są zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne. Kos­me­ty­czki ksz­tałcą się pon­adto jako szkole­niowcy, nauczy­ciele w szkołach wizażu.

Jak zostać kosmetyczką?

Aby zostać kos­me­ty­czką należy ukończyć kurs kos­me­ty­czny o pro­filu, który nam najbardziej odpowiada: mak­i­jaż, zabiegi pielę­gna­cyjne, wizaż, styl­iza­cje paznokci. Można także zde­cy­dować się na tech­nikum lub szkołę zawodową, po której uzyskuję się niezbędne cer­ty­fikaty potwierdza­jące kwal­i­fikacje w zawodzie i świadectwo ukończenia szkoły. Najko­rzyst­niej jest obrać stu­dia w kierunku kos­me­tyki, które ksz­tałcą nie tylko pod kotem prak­ty­cznym, ale głównie teo­re­ty­cznym przy­go­towu­jąc do pracy w gabi­ne­tach o bardziej złożonej ofer­cie zabiegów.

Ile zara­bia kos­me­ty­czka? Zarobki kosmetyczki

Zarobki kos­me­ty­czki są uza­leżnione od stop­nia wyk­sz­tałce­nia, doświad­czenia czy pro­fesjon­al­nej obsługi klienta. W tym przy­padku trudno określić konkretną stawkę, ponieważ zawód kos­me­ty­czki bywa sezonowy i często mobilny. Biorąc pod uwagę wyłącznie pracę w gabinecie zarobki wahają się od 1700–2300 zł. Kos­me­ty­czka ma szansę na wyższą stawkę, jeśli posi­ada własną dzi­ałal­ność i spec­jal­izuje się w danej dziedzinie kos­me­tyki, gwaran­tuje dobrą obsługę i pro­fesjon­alne wyko­nanie zabiegu.

komentarzy 8

Kliknij, by dodać komentarz

 • Myślę, że jak ma się odpowiednie umiejętności to można śmiało myśleć o założeniu własnego zakładu kosmetycznego, szczególnie, jeśli wciąż mówi się o nowych dotacjach na rozwój lub start działalności, zapraszam też zainteresowanych do artykułu, w którym wyjaśniamy, jak krok po kroku założyć właśnie zakład kosmetyczny, czy po prostu: jak zostać kosmetyczką na swoim rachunku 🙂 cenabiznesu.pl/-jak-zalozyc-zaklad-kosmetyczny

 • Ale ja pracę w tym zawodzie rozpoczęłam po new nails i kilku szkoleniach zawodowych, tak więc zdecydowanie można tutaj osiągnąć zakładane cele bez poświęcania mnóstwa czasu na studia. U mnie tak było i uważam, że większośc może to zrobić w podobny sposób.

 • Podobnie – robiłam wyłącznie szkolenia zawodowe w Beauty lux – tam się rozwinęłam, osiągnęłam to co chciałam, chociaż pracy było mnóstwo, ale szkoła jest renomowana, więc wiedziałam, że efekty się pojawią.

 • Wszystko zrobisz szkoleniami zawodowymi – tak to wyglądało u mnie, tak wszystko zrealizowałam. Beauty lux i szkolenia zawodowe – tak wszystko zrealizowałam, tak właśnie wypełniłam cele. Natychmiast tego nie uzyskasz, ale z czasem zdecydowanie to zrealizujesz. Tylko najpierw solidnie nad tym pracuj.

 • Beauty lux + ciągła nauka i rozwój.
  Kosmetyczką można zostać naprawdę bardzo szybko, wiele zależy od zaangażowania i rozwoju. Z mojej strony wystarczyła systematyczna praca nad sobą. Ogólnie w zawodzie jestem od kilku lat, bazuję na szkoleniach i sobie super radzę. Można?

 • To zależy jakie masz podejście. Moim zdaniem ogarnęłam to optymalnie. Moje przygotowanie polegało przede wszystkim na zrobieniu kursu kosmetycznego – 160 h nauki w Beauty lux, szkolenie oczywiście zawodowe, mocno wymagające, ale właśnie o takie chodziło. Z prowadzących zajęcia polecam Małgorzatę i Anitę. Nie było łatwo znaleźć kurs opierający się faktycznie na praktyce i konkretach, ale ostatecznie taki trafiliśmy. I co? I egzamin zdany, a dalej to już była kwestia dopracowania umiejętności.

 • Robisz szkolenie w Beauty Lux, oni cię przygotowują do pracy i wszystkiego uczą. Jest to szkolenie dosyć wymagające, ale przynajmniej konkretne i praktyczne.
  Jeśli zamierzacie iść w takim kierunku, to przede wszystkim poświęćcie max czasu na to, aby zawodowo osiągnąć coś solidnego. Te szkolenia będą wymagały od was solidnej pracy, ale swoje cele zrealizujecie.

 • Ja realizuje naukę w szkole Cosinus na kierunku technik usług kosmetycznych i jestem zadowolona, ponieważ nauka za darmo, a naprawdę mamy bardzo dużo praktyki. Dzięki temu zaznajamiamy się z różnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i mamy możliwość wykonywania tych zabiegów, bo sale są bardzo fajnie przygotowane do tego. Jeśli ktoś się zastanawia nad zawodem kosmetyczki to może spróbować swoich sił i to całkiem z darmo. Ja cieszę się z tego wyboru, ponieważ po otrzymaniu egzaminu swoją wiedzę będę już uzupełniałam szkoleniami i kursami by podążać za nowościami, a w obecnej chwili mogę w szkole ćwiczyć. Nauczycieli też mamy świetnie wybranych, ponieważ są to ludzie z pasją i przekazują nam wiedzę w taki sposób, że nas zachęca do nauki. Jeszcze dodatkowym atutem są praktyki, gdzie wykonam je w salonie kosmetycznym to kolejne rozwijanie swoich umiejętności. Ja jestem zadowolona z tej opcji nauki.

  Pozdrawiam, Angelika