Start kariery » Biznes » Pomysł na biznes » Jak otworzyć firmę szkoleniową?
Pomysł na biznes

Jak otworzyć firmę szkoleniową?

Obecny rynek pracy stawia przed pracownikami coraz to nowe wymagania. Specjalista w jednej dziedzinie to przestarzały termin. Wielozawodowość to wyzwanie dla młodych, ludzi w średnim wieku i dla tych trzeciego wieku. Wszyscy chcą się uczyć. Organizując instytucję szkoleniową otwieramy im drzwi do wielu możliwości. Zakres szkoleń  proponowany  przez instytucje szkoleniowe na rynku jest szeroki. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

Oferta różnicuje się w zależności od wieku kursanta. Młodzi często wybierają szkolenia praktyczne, ale jest to najbardziej wymagająca grupa docelowa- potrafi ocenić i wie, cego chce. Osoby w średnim wieku to często ludzie, którzy chcąc się wyszkolić, mają nadzieję na zdobycie lepszej pracy albo uzyskanie funduszy unijnych.  W  instytucji szkoleniowej można uzupełnić wykształcenie, oraz uzyskać kwalifikacje wymagane na stanowiskach pracy przez ustawy oraz pracodawców. Coraz bardziej popularne stają się uniwersytety trzeciego wieku, gdzie oprócz funkcji edukacyjnych firma szkoleniowa spełnia rolę integracyjną ludzi w podeszłym wieku. Oferta jest szeroka, wprost proporcjonalna do zapotrzebowania, ale liczy się oryginalność.

Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej, której przedmiotem są usługi, w tym  szkoleniowe, znajdują się w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Ustawodawca nie przypisał szczegółowych warunków świadczenia usług na tym polu. Założenie działalności gospodarczej w postaci firmy szkoleniowej nie potrzebuje zdobycia koncesji, zezwolenia czy licencji. Wystarczy zwykła rejestracja w systemie CEIDG i instytucja może zacząć działać. Od 1 lipca 2011 r. otwieranie firmy zostało znacznie uproszczone. Wystarczy przygotować odpowiednie informacje i przystąpić do rejestracji firmy w systemie CEIDG. Przed tym działaniem trzeba koniecznie zdecydować, czy działalność chcemy prowadzić sami czy w postaci spółki. Rejestracja spółek przebiega w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG elektronicznie, wypełniając formularz CEIDG-1(www.ceidg.gov). Wypełniony wniosek można złożyć pocztą w postaci listu poleconego, ale powinien zawierać własnoręczny podpis potwierdzony notarialnie. Wypełniając wniosek w gminie omijamy tą procedurę, gdyż dokumenty wypełniamy w obecności urzędnika, który ma jeden dzień na przesłanie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. Koniecznie trzeba przygotować następujące dane: nazwę firmy, adres działalności, datę rozpoczęcia, należy określić sposób i rodzaj opodatkowania oraz kod działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Prowadzenie instytucji szkoleniowej w/g PKD ma symbol 85.5. Jeśli przewidujemy kilka lokalizacji instytucji musimy dodatkowo wypełnić druk CEIDG-MW.

Rejestrując firmę w systemie CEIDG nie musimy podawać zaplecza lokalowego ani przedstawiać kwalifikacji pracowników, ale przed złożeniem wniosku o akredytację kuratora oświaty niezbędnym jest uzyskanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. We wniosku trzeba określić zaplecze lokalowe, kwalifikacje wykładowców oraz  przyrzeczenie ustawicznej oceny jakości kształcenia. Szczegółowe zasady prowadzenia tej działalności znajdują się w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  W myśl tych aktów prawnych warunkiem do rozpoczęcia działalności szkoleniowej jest uzyskanie opinii właściwego na miejsce prowadzenia instytucji kuratora oświaty. Jednostka we wniosku o akredytację musi udowodnić, że posiada conajmniej roczne doświadczenie w kształceniu pozaszkolnym, którego wniosek dotyczy. Obwarowania prawne dotyczą też czasu trwania procesów edukacyjnych, o których akredytację zabiega. Należy wykazać, że doświadczenie dotyczy zakresu  merytorycznego objętego wnioskiem i jest nie mniejsze niż 30 godzin. Nowo powstała instytucja szkoleniowa składa też oświadczenie , że ma zamiar wdrażać i upowszechniać nowatorskie metody podnoszące jakość kształcenia. Proces akredytacji kuratora oświaty polega na przyznaniu i kontroli ewaluacji poszczególnych szkoleń, a w razie istotnych zmian w stosunku do danych z wniosku o akredytację – akredytacja może zostać cofnieta.  Po uzyskaniu wpisu doRejestru Instytucji Szkoleniowych oraz akredytacji kuratora oświaty można zacząć prowadzić szkolenia. Przyjrzeć trzeba sie kosztom , jakie będą poniesione na starcie. Koszty wynajmu lokalu będą wysokie, bo potrzebna jest większa powierzchnia. Sale lekcyjne, conajmniej 3, oraz pomieszczenie na biuro i zaplecze socjalne, łazienki i magazyn. Powierzchnia ok. 200 m kw będzie odpowiednia, a koszt wynajmu takich powieszczeń to suma ok. 10 tys. zł. miesięcznie. Kolejnym dużym wydatkiem są uposażenia pracowników. Tu koszt również uwarunkowany jest ilością etatów, ale na trenerów i osobę do prowadzenia biura trzeba przeznaczyć  ok. 20 tys. miesięcznie. Drogi będzie koszt urządzenia szkoły i zakupu niezbędnych urządzeń do pracy biura oraz materiałów do szkoleń. Tu sumę należy pozostawić inwencji twórczej przedsiębiorcy. Warto mieć na uwadze zasady urządzenia wnętrz, by służyły szkoleniom.  Koszty miesięczne prowadzenia biura instytucji szkoleniowej wyniosą ok.1 tys. zł. Przydałaby się jeszcze dobrze ułożona strona internetowa. Bądzie pomocna w procesie rekrutacji i bieżącego funkcjonowania. Jej koszt to ok. 1 tys, oraz 200 zł na koszty jej utrzymania.

Zakładanie instytucji szkoleniowej nie sprawia większych trudności, ale to bardzo kosztowna działalność. Warto zastanowić się nad prawną formą istnienia firmy w postaci spółki. Być może wśród naszych przyjaciół są specjaliści z doświadczeniem i chęcią współpracy w jednej firmie. Z pracy z przyjaciółmi efekty są dużo lepsze, bo etap poznawania mamy już za sobą. Wystarczy rozpoznać zapotrzebowanie klientów i cieszyć się z rozpoczęcia swojego biznesu. Trzeba znać ludzkie potrzeby, aby móc im pomóc.1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Zastanawiając się nad firma, jaka by ona nie była ważna jest też nazwa jaka jej damy. Żeby biznes wypalił musi to być coś naprawdę ekstra. Sama wiem, jak zaczynałam, dobra nazwa i konsekwentnie stosowany branding to podstawa sukcesu. Zakładając przedszkole posiłkowałam się różnymi radami. W końcu znalazłam nazwę oryginalną, a przy tym przyjazna dzieciom. dzięki temu przedszkole kojarzy się dobrze zarówno dzieciom jak i rodzicom 🙂