Start kariery » Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Wydawca niniejszej strony przestrzega prawa użytkowników do ich prywatności, zabezpieczenia ich danych osobowych i dokłada wszelkich starań do jego przestrzegania. Poniżej publikuje informa­cje realizowanej przez siebie Polityki prywatności, która dotyczy przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w ramach niniejszej strony internetowej.
  2. Zbierane dane: Podczas każdej wizyty na niniejszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, logi systemowe itp. np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Oprócz tego korzystanie z niektórych funkcji niniejszej strony www wy­maga rejestracji/logowania podczas których należy podać niektóre dane, między innymi adres email oraz hasło jakie będzie używane. Podczas kontaktu za pomocą poczty email, a także wysyłania ko­mentarzy, itp. użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
  3. Wykorzystanie danych/przetwarzanie danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości niniejszej strony www. Dane statystyczne, ogólne zestawienia, staty­styki, podsumowania globalne itp., które mają charakter wyłącznie nieindywidualny mogą być ujaw­nione i/lub przekazane, ale tylko w sposób nie wskazujących na konkretnego użytkownika niniej­szej strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W celu peł­nego korzystania z funkcjonalności niniejszej strony internetowej może być wymagane podanie do­datkowych danych (korzystając z tych funkcjonalności automatycznie wyrażasz na to zgodę). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a niniejszą stroną www będą wykorzy­stane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi itp. Dane mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Polityki prywatności niniejszej strony www, naruszenia prawa lub podejrzenia naruszenia prawa, a także w każdej innej sytuacji, gdy będą wymagały tego przepisy prawa dane mogą zostać udostępnione organom i instytucjom do tego uprawnionym.
  4. Kontakt z użytkownikiem: Kontakt zwrotny z użytkownikiem może przebiegać wyłącznie poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej korespondencji (np. newsletter) lub w odpowie­dzi na zadane zapytanie. W przypadku użytkowników zalogowanych/zarejestrowanych, także w za­kresie bieżącego informowania Użytkownika poprzez zawiadomieniach o niektórych działaniach (np. weryfikacja rejestracji/dodania komentarza itp.).
  5. Zmiana danych: Po zarejestrowaniu się/zalogowaniu się do systemu niniejszej strony www można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji, używane do za­logowania się do systemu i wysyłki elektronicznej korespondencji (newslettera). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
  6. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”): Niniejsza strona www wykorzystuje (w tym przechowuje) pliki cookies (pl-”ciasteczka”). Są to głównie pliki tekstowe i służą między innymi do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony www. Użytkownik może wyłączyć tę opcję poprzez konfigurację przeglądarki internetowej z której korzysta.
  7. Zabezpieczenie danych osobowych: W celu starannej i należytej ochrony danych osobowych ni­niejszej strony połączenia są zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego protokołu. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są fizycznie przed wglądem i ingerencją osób trzecich. Podczas „przechodze­nia” na inne strony (nawet z użyciem umieszczonego linka przekierowującego) użytkownik robi to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Wydawca dokłada wszelkich starań w celu zagwa­rantowania i zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, niemniej jednak mogą pojawić się sytuacje, wyłączone z możliwości ochrony Wydawcy (np. nieautoryzowany dostęp, a także inne związane z przesyłem danych, awariami itp.) za które Wydawca nie bierze odpowiedzialności. Wy­dawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu (włamania) bez­zwłocznie przekaże informacje o zaistniałej sytuacji właściwym organom.
  8. Zmiany polityki prywatności: Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywat­ności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz