Start kariery » Pozostałe

Pozostałe

Pozostałe

Jak obliczane są składki AC?

Autocasco zaliczane jest do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. W odróżnieniu od polisy OC zakres świadczenia może być zróżnicowany w...

Pozostałe

Co to jest Solid Edge?

Nowoczesny system Solid Edge pozwala na tworzenie przestrzennych modeli i całych zespołów, analizę wytrzymałościową CAE, wizualizację czy tworzenie dokumentacji. Oprogramowanie umożliwia opracowanie innowacyjnych...

Pozostałe Praca

Czas pracy nauczyciela

Nauczyciel zgodnie z Kartą Nauczyciela pracuje 40 godzin w tygodniu. Czy dyrektor może poza godzinami dydaktycznymi (np ma przydzielone 22h czyli zostaje 18h ) dać nauczycielowi zadania związane ze szkołą: wychowawcze...