Start kariery » Praca » Praca w Mcdonald’s w roku 2022 ▶️ zarobki / warunki / opinie
Opinie o firmach Praca

Praca w Mcdonald’s w roku 2022 ▶️ zarobki / warunki / opinie

Wstęp

Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi – Mcdonald’s Corporation swój pierwszy lokal w Polsce otworzyła w Warszawie 1992 roku. W chwili obecnej posiada co najmniej w 150 miejscowościach 440 lokali i zatrudnia około 27 tys. pracowników. Jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla młodych ludzi, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w pracy zawodowej. Dedykowana jest, jako praca dorywcza dla licealistów i studentów. Pracownicy mogą sami zadeklarować, ile chcą przepracować godzin miesięcznie. Dlatego praca w Mcdonald’s to świetne rozwiązanie dla młodzieży, która kontynuuje jeszcze naukę. Jest to praca przeznaczona dla osób o dobrej sprawności ruchowej i kondycji fizycznej, a także ze względu na kontakt z klientami – odporności psychicznej na stres i szybką realizację zadań pod presją czasu. Należy jednak zaznaczyć, że pracownicy Mcdonald’s to również osoby starsze, a nawet niepełnosprawne. Zgodnie z raportem za 2020 rok, 7% zatrudnionych w restauracjach stanowiły osoby niepełnosprawne, najmłodszy pracownik miał 16 lat, a najstarszy 84 lata. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć m.in na pytania: ile można zarobić w Mcdonalds, jakie są tam stanowiska pracy i zakres obowiązków, jakie są zalety i wady pracy w Mcdonalds, na jaką umowę pracuje się w Mcdonald’s. Wszystkie informacje są aktualne i dotyczą roku 2022.

Stanowiska pracy w Mcdonald’s

Głównym przesłaniem Mcdonald’s w zakresie zatrudnienia są trzy filary: możesz być sobą, możesz uczyć się i rozwijać oraz możesz dopasować pracę do swojego trybu życia. Celem takiego podejścia jest otwarcie na ludzi i ich zróżnicowane potrzeby, a także maksymalne dopasowanie indywidualnych predyspozycji do wykonywanej pracy. Wachlarz oferowanych stanowisk jest dość szeroki i zapewnia ścieżkę kariery zawodowej. Struktura zatrudnienia obejmuje około 6,5 tys., stanowisk managerskich i kierowniczych, natomiast 21 tys. to stanowiska związane z obsługą gości w restauracji.  Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wszyscy pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę

Pracownik restauracji

Najniższym szczeblem w hierarchii organizacyjnej jest stanowisko pracownika restauracji. Osoby rozpoczynające pracę w Mcdonald’s przechodzą instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie BHP. Pracownicy odpowiadają bezpośrednio przed kierownikiem zmiany, a szkoleni i nadzorowani są przez instruktora. Zakres czynności jest zróżnicowany i uzależniony od rodzaju pracy. Dzięki możliwości sprawdzenia się na różnych stanowiskach, można wybrać to, które jest najlepiej dopasowane do danej osoby. 

Zakres obowiązków pracownika w Mcdonald’s

Zakres obowiązków pracownika w Mcdonald’s obejmuje:

 • Przygotowywanie produktów, kompletowanie i wydawanie zamówień,
 • Sprzedaż produktów, kanapek, burgerów, frytek, napoi i deserów, obsługa kasy,
 • Przygotowywanie napoi zimnych (coca-cola, fanta itp.) i gorących (kawa, herbata) oraz deserów lodowych, obsługa urządzeń,
 • Uzupełnianie zapasów na obszarze serwisu, prace magazynowe,
 • Prace porządkowe na terenie restauracji: serwis i sala dla gości.

Reasumując pracownik restauracji Mcdonald’s to osoba zajmująca się pełną obsługą klienta, do jej obowiązków należy także pomoc w przygotowywaniu posiłków w kuchni, dbanie o czystość sali jadalnej oraz obsługa kasy fiskalnej. Wymogiem niezbędnym na tym stanowisku pracy jest posiadanie książeczki zdrowia.

Instruktor

Pracownik restauracji, który zdobył już doświadczenie w swojej pracy, poznał tajniki kuchni i obsługi gości, a ponadto posiada umiejętność przekazywania wiedzy, ma możliwość awansu na stanowisko instruktora. Do jego zadań należy szkolenie nowych pracowników, zapoznanie ich z zakresem obowiązków oraz prawidłową realizacją czynności składających się na proces pracy w Mcdonald’s. Wbrew pozorom nie każdy pracownik nadaje się na stanowisko instruktora, ponieważ pracę szkoleniową należy łączyć z bieżącą pracą realizowaną na równi z pozostałymi członkami zespołu. 

Zakres obowiązków instruktora w Mcdonald’s

Instruktor, aby mógł uczyć nowych pracowników, sam musi doskonale znać wszystkie etapy pracy, począwszy od kuchni, poprzez obsługę klientów, zaopatrzenie i sprzątanie. Do jego obowiązków należą:

 • Przeprowadzanie szkoleń na stanowiskach pracowniczych zgodnie z procedurami obowiązującymi w McDonald ‘s,
 • Prowadzenie dokumentacji zrealizowanych szkoleń,
 • Bieżący nadzór nad nowymi pracownikami,
 • Praca na wszystkich stanowiskach na obszarze produkcji (kuchnia), na obszarze sprzedaży (obsługa gości), na sali restauracyjnej, na zapleczu i na terenie zewnętrznym (prace porządkowe i utrzymywanie czystości).

Zgodnie z podręcznikiem instruktora, wydanym przez McDonald’s, osoba na tym stanowisku odgrywa różne role: eksperta, coacha, wzór do naśladowania i nauczyciela. Jako ekspert instruktor musi konsekwentnie stosować wszystkie obowiązujące procedury, rozumieć ich zasadność oraz realizować i wyjaśniać zadania przypisane do stanowiska. Natomiast, jako coach przede wszystkim motywuje i wspiera nowych pracowników, stosuje techniki wzmacniające więzi interpersonalne ,,zaraża” energią i uśmiechem. Wzór do naśladowania to przede wszystkim umiejętność podtrzymywania wartości, okazywania szacunku, stosowanie procedur i utrzymanie wysokiego poziomu higieny osobistej. Ostatnia rola nauczyciela sprowadza się do efektywnego przekazywania wiedzy, utrzymania właściwego poziomu komunikacji i wzajemnej współpracy.

Manager / kierownik

Manager i kierownik to stanowiska, do których aspiruje większość pracowników McDonald’s. Jednakże nie wszyscy nadają się na stanowiska kierownicze. Pracownicy, którzy nadzorują inne osoby muszą być obdarzeni zaufaniem, ze względu na wywieranie istotnego wpływu na pozostałych współpracowników. Dlatego są szczególnie zobowiązani do zachowywania zasad etyki i dawania dobrego przykładu. Kadra kierownicza powinna umieć komunikować się z pracownikami w sposób otwarty i dwustronny, czyli potrafić słuchać i odpowiadać na pytania. Jednym słowem dobry menager lub kierownik powinien posiadać umiejętności interpersonalne i komunikacyjne na bardzo wysokim poziomie. Kolejne niezbędne cechy to otwartość na ludzi i ich potrzeby, zaangażowanie i dynamika pracy oraz samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności. 

Zakres obowiązków managera/ kierownika w Mcdonald’s 

Menager w Mcdonald’s jest stanowiskiem niższym od kierownika i zakres ich obowiązków nie jest tożsamy. Manager odpowiada za:

 • Kierowanie zmianami na obszarze produkcji, sprzedaży i zaplecza,
 • Układanie i planowanie pracy zespołu,
 • Sporządzanie raportów dotyczących działalności operacyjnej restauracji,
 • Dbałość o powierzone mienie restauracji,
 • Wykonywanie i nadzorowanie czynności związanych z obrotem gotówką,
 • Wspieranie pracowników w wykonywaniu obowiązków, 
 • Wspieranie rozwoju i szkolenie kandydatów na poszczególne stanowiska w McDonald’s.

Natomiast kierownik restauracji odpowiada za efektywne zarządzanie i funkcjonowanie całej restauracji, koordynację pracy podległych pracowników oraz organizowanie warunków do codziennego funkcjonowania restauracji. Ponadto realizuje całokształt formalności związanych z prowadzeniem lokalu, kontroluje spełnianie norm wewnętrznych i zewnętrznych, odpowiada za politykę kadrową, rekrutacje i szkolenia. Reasumując osoba na tym stanowisku odpowiada za poziom sprzedaży, wizerunek lokalu oraz prawidłowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach.

Możliwości awansu w Mcdonalds

Wizytówką pracy w McDonald’s jest jasno wytyczona ścieżka rozwoju i awansu. Na każdym stanowisku zapewnione jest szkolenie i wsparcie współpracowników i przełożonych. Kolejne szczeble w hierarchii restauracji to:

 • Pracownik Restauracji,
 • Instruktor,
 • Młodszy Manager / Lider Gościnności,
 • Manager,
 • Asystent Kierownika Restauracji,
 • Kierownik Restauracji.

Dzięki pakietom oferowanych szkoleń i programom rozwojowym każdy pracownik może rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje, które umożliwią mu osiągnięcie sukcesu i awansu, zgodnie z zasadą że dobrze przygotowani liderzy osiągają lepsze wyniki. Na poszczególnych stanowiskach występują także różnice w zarobkach. Już od poziomu instruktora rozwijane są umiejętności przywódcze. 98% managerów restauracji zaczynało pracę od smażenia burgerów, frytek, obsługi gości i sprzątania. Celem tak wytyczonej ścieżki rozwoju jest to, aby kadra kierownicza jak najlepiej rozumiała problemy, z którymi borykają się szeregowi pracownicy oraz poznała jakie kompetencje są kluczowe na poszczególnych stanowiskach. Rozwój pracowników wspierany jest przez mentorów, szkoleniową bibliotekę multimedialną, platformę e-learningową oraz samo środowisko pracy, gdzie kluczem do sukcesu jest maksymalizacja zadowolenia pracowników. Wśród wielu inwestycji rozwojowych McDonald’s są studia wyższe. W 2019 roku, we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, został otwarty kierunek „Zarządzanie w sektorze QSR”. Kształcenie jest realizowane w systemie dualnym, który łączy naukę z praktyką w firmie.

Ile można zarobić w Mcdonald’s

W zakresie wynagrodzeń firma McDonald’s w roku 2022 nie upublicznia żadnych danych. Jednakże z różnych portali internetowych oraz z dyskusji na forach można uzyskać na ten temat informacje. Poniżej kilka informacji ile zarabia się w Mcdonalds:

Od czego zależą zarobki w Mcdonald’s

Wielkości miesięcznych wynagrodzeń w McDonald’s są bardzo zróżnicowane, ponieważ determinowane są przez zajmowane stanowisko oraz liczbę przepracowanych godzin w miesiącu. Mniej oczywistym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest lokalizacja restauracji, im bardziej atrakcyjna, tym pensje są wyższe. Warto zaznaczyć, że firma oferuje również pozafinansowe benefity, takie jak grupowe ubezpieczenia, karty sportowe, pakiety kulturalne na atrakcyjnych warunkach oraz zniżki pracownicze na jedzenie w restauracji. 

Zarobki  w Mcdonald’s w roku 2022

Zatem ile zarabia się w Mcdonalds? Początkujący pracownik restauracji otrzymuje w zasadzie minimalną pensję, tj. 18,30 zł. brutto na godzinę. Przy standardowej liczbie godzin w miesiącu wychodzi 2800 zł. brutto, czyli około 2000 zł. netto. Jest to pensja podstawowa, która jest zwiększana o dodatki: za pracę na nocnej zmianie (20% stawki godzinowej), za pracę w niedziele i święta (25% stawki godzinowej) oraz dodatek za wzorowe wykonywanie obowiązków (nieuregulowany formalnie). 

Zarobki na wyższych stanowiskach

Awans na instruktora sprawia, iż zarobki wzrastają o 50 groszy na godzinę. Młodszy manager w Mcdonald’s otrzymuje około 3300 zł. netto. Natomiast pensja menedżera w Mcdonald’s waha się w granicach od 3500 zł. do 4300 zł. netto. Wynagrodzenie kierownika restauracji to zazwyczaj 5000 zł. netto. Czy pensje w McDonald ’s są atrakcyjne? Wydaje się, że na tle przeciętnych zarobków w tej branży, wypadają dość mizernie. Ostateczna ocena należy jednak do samych pracowników. Trzeba również pamiętać, że praca w Mcdonalds jest w większości adresowana do młodych ludzi. Bywa, że często jest jedną z pierwszych zawodowych aktywności, a te są zwykle są słabo wynagradzane.

Wady i zalety

Praca w międzynarodowej sieci restauracji McDonald ’s dla jednych osób może być prestiżem, dla innych czymś wstydliwym. Wszystko uzależnione jest od indywidualnych predyspozycji i ambicji. Tak samo, jak w przypadku wynagrodzenia. Dla jednych pracowników możliwość zarobienia 4000 zł. jest szczytem marzeń, dla innych to żenująca stawka. Podobna sytuacja dotyczy wskazania zalet i wad pracy w tej firmie. Oceny bywają zazwyczaj bardzo subiektywne, uzależnione od doświadczeń pracowników, tych dobrych lub złych. Na przykład jeżeli trafisz do restauracji, gdzie kompletnie nie możesz dogadać się z kierownictwem, to nawet jeżeli wszystkie pozostałe elementy pracy byłyby zupełnie w porządku, to twoja opinia i tak na pewno będzie negatywna. Jednakże na podstawie opinii pracowników można pokusić się o zestawienie dobrych i słabych stron pracy w McDonald ’s.

Zalety pracy w Mcdonald’s

Pierwszą i wydaje się najbardziej zasadniczą zaletą pracy w restauracji jest jasno wytyczona ścieżka kariery zawodowej, poparta programem szkoleniowym. Szansa na rozwój przyciągnie na pewno wielu pracowników, tym bardziej że pracę może dostać nawet osoba bez żadnego doświadczenia zawodowego (licealista, student). Poza tym ta hierarchiczna organizacja pozwala na zdobycie bardzo różnorodnego doświadczenia zawodowego, które może być przydatne w dalszej karierze zawodowej. Pozytywnie przez pracowników jest również postrzegana kultura organizacyjna, która wspiera rozwijanie więzi międzyludzkich. McDonald ’s przykłada szczególną wagę do wspólnego świętowania sukcesów, zarówno tych małych, jak i większych. Corocznie we wszystkich restauracjach organizowany jest Dzień Doceniania, ale również na co dzień kierownictwo stara się, aby każdy pracownik usłyszał „dziękuję”. Kolejne atuty pracy w restauracji to umowa o pracę oraz elastyczny czas pracy

Wady pracy w Mcdonald’s

Praca w restauracji jest nie tylko pracą fizyczną, ale również związaną z wieloma obciążeniami psychicznymi, ze względu na ciągły kontakt z klientami. A ci niestety bywają często trudni i nieprzewidywalni. W związku z tym dochodzi dość często do sytuacji konfliktowych, wymagających dużej odporności na stres. Praca na akord (zwłaszcza w kuchni), wyrabianie narzuconych norm, to również nie brzmi zachęcająco. Kolejnym negatywnym aspektem są dość niskie zarobki i mały prestiż społeczny wykonywanego zawodu, zwłaszcza w przypadku stanowisk niższego szczebla. Praca w godzinach nocnych i w święta, pomimo płaconego dodatku też jest raczej postrzegana nie najlepiej. Inne aspekty uzależnione są od czynników ogólnoludzkich, od tego do jakiego trafi się zespołu, czy będzie się można dogadać ze współpracownikami i z kierownictwem. Atmosfera pracy, kultura organizacyjna to kluczowe elementy oceny miejsca pracy. W przypadku pracy pod presją czasu, w tzw. ,,biegu” niestety często dochodzi do sytuacji konfliktowych pomiędzy pracownikami. Jednakże trzeba przyznać, że w McDonald ’s kładzie się duży nacisk na eliminację takich zachowań.

FAQ – Najczęstsze pytania

Czy w Mcdonald’s pracuje się w oparciu o umowę o Pracę

Tak, Mcdonald’s jako jedna z nielicznych firm tego typu zatrudnia swoich pracowników o umowę o pracę. Umowa o pracę jest z punktu widzenia pracownika najbardziej korzystną umową regulującą zatrudnienie.

Jakie są stanowiska w Mcdonald’s

W Mcdonalds można wyróżnić kilka stanowisk pracy: Pracownik / pracownica restauracji, instruktor / instruktorka, manager / managerka, kierownik restauracji. W popularnej sieciówce istnieje realna ścieżka awansu.

Od ilu lat można pracować w Mcdonald’s

To czy pracodawca zatrudni osobę poniżej 18 roku życia zależy zarówno od przepisów prawa, jak i od wewnętrznych uwarunkowań firmy. Polskie prawo pozwala na pracę osobom od 15 roku życia, natomiast pracodawca Mcdonald’s praktykuje zatrudnienie osób, które ukończyły 16 lat. Praca osób małoletnich wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami.

Ile wynoszą zarobki w Mcdonald’s w 2022 roku

Kwota zarobków w Mcdonald’s w 2022 roku jest zróżnicowana i zależy od stanowiska pracy (pracownik, instruktor, kierownik), wymiaru godzinowego oraz premii. Aby dokładniej poznać wysokość wynagrodzenia zapoznaj się z segmentem Ile można zarobić w Mcdonald’s oraz od czego zależą zarobki w Mcdonald’s.

komentarzy 5

Kliknij, by dodać komentarz

 • Witam. Jestem studentką drugiego roku zarządzania. Zbieram informacje na temat metod doboru wewnętrznego prowadzonego w restauracjach McDonald’s. Ankieta skierowana jest do osób na szczeblu kierowniczym.
  Z góry dziękuje za wypełnienie.

 • Ja pracowałem w Mcdonald lata 2002 -2006 zarabiaem na godzine w tedy brutto 4,96 zł brutto .Ale wtedy sie ucyzłem inne czasy . Głodowa stawka a praca po 12 godzin .Jedyny plus tej pracy fajna ekipka ale nic wiecej charów i charówa za 4,05 na godzine wtedy było . Teraz mam inna pracę za o wiele wieksze pieniadze na godzine bo około 70zł brutto .Jak sobie wspomne tamtem czasy w mcd dorabiac za ten psi chu to asz mnie trzesie

 • Możliwość zdobycia doświadczenia, rozwija umiejętności miękkie, kiedy ktoś jest np nieśmiały, poprawiła mi się też szybkość podejmowania decyzji, obrotność, poznaje się dużo ludzi (pracowników), uczy asertywności kiedy pracownicy są hmm.. dość specyficzni, trudni klienci uczą twardej skóry i funkcjonowania w stresujących warunkach.
  Możliwość dostosowania grafiku do innych obowiązków/zajawek.
  Możliwości rozwoju ale głónie dla ludzi wysoce komunikatywnych i umiejących zarządzać innymi.
  Praca na normalnych warunkach: um o prace, wypłata na czas i nie obcinają ci z niej bo np zrzuciłeś kotleta na ziemie czy coś :D.
  Aktualnie stawka spoko a i można dostać premie, dodatki za odzież podwyżka i inne.
  Ogólnie polecam jako praca na początek a potem jak się zostanie tam to też spoko. Pozdrawiam.

 • Tak właśnie zastanawiałem się ile zarabia się w Mcdonalds, miałem nadzieję, że jednak trochę więcej. No nic, jaka praca taka płaca.