Start kariery » Praca » Australia otwiera się na polskich pracowników
Praca

Australia otwiera się na polskich pracowników

A konkretnie osoby do 31 roku życia, które spędzając wakacje na kontynencie kangurów. Mogą one teraz swobodnie podjąć pracę nawet do 12 miesięcy. Niestety wiza Work and Holiday obwarowana została restrykcyjnymi wymaganiami.

Na czym polega program?

Wiza 462 Work and Holiday upoważnia do swobodnego poruszania się po Australii oraz podejmowaniu pracy w dowolnych miejscach. Pobyt nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy, a zatrudnienie u jednego pracodawcy trwać dłużnej niż pół roku.

Kto może się ubiegać?

Wiza 462 Work and Travel umożliwia pracę w Australii osobom między 18 a 31 rokiem życia, posiadającym ukończone studia lub studentom przynajmniej trzeciego roku. Ponadto, kandydaci muszą wykazać się odpowiednią znajomością angielskiego udokumentowaną wynikiem testu  IELTS na 4.5 lub TOEFL zaliczonym co najmniej na 133 punkty. Dodatkowo ubiegający się o wyjazd musi posiadać przynajmniej 5 tysięcy dolarów australijskich i bilet powrotny lub zarezerwowane na niego środki. Nie obejdzie się też bez ważnego paszportu. Elementem koniecznym jest zaświadczenie o stanie zdrowia oraz niekaralności. Z wizy 462 Work and Holiday nie mogą skorzystać osoby podróżujące z dziećmi będącymi na ich utrzymaniu. Istotne jest również letter of support from government czyli zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu  potwierdzające wiedzę o zamiarze ubiegania się danej osoby o udział w programie. Po spełnieniu wszystkich wytycznych, do Australii w ramach programu wizowego 462 może pojechać rocznie  maksymalnie 200 osób z Polski.

Polacy na gorszych warunkach

Work and Travel 462 często mylona jest z wizą Working Travel 417. Ta druga obowiązuje m.in. dla obywateli Włoch, Francji, Niemiec, Danii, Japonii czy Kanady. Również umożliwia ona pracę podczas pobytu w Australii jednak nie została obwarowana tak szczegółowymi wymaganiami. m.in. nie jest konieczne ukończenie dwóch lat studiów, potwierdzenie znajomości języka czy list  od ministra. Polska otrzymała możliwość korzystania z wizy 462 końcem marca tego roku po podpisaniu przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Australii porozumienia „Zwiedzaj i pracuj”. Daje ona także szanse młodziezy z kontynentu kangurów pobyt i pracę w kraju nad Wisłą.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz