Start kariery » Studia i nauka » Gdzie studiować ekonomię?
Studia i nauka

Gdzie studiować ekonomię?

Studia ekonomiczne to kierunek, który cieszy się popularnością. Po ich ukończeniu absolwent może podjąć pracę jako specjalista-analityk w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż, w instytucjach doradczych lub założyć własną działalność gospodarczą. Jakie kierunki ekonomiczne warto wziąć pod uwagę? I gdzie najlepiej studiować ekonomię?

Studia Ekonomiczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Powiślańska Szkoła Wyższa z Wydziałem Nauk Ekonomiczno-Społecznych oferuje studia licencjackie I stopnia na kierunku Ekonomia z wieloma specjalnościami. Duży wybór specjalizacji sprawia, że nauka jest dobrze ukierunkowana, a zajęcia praktyczne i dostosowane do zainteresowań studentów.

Finanse i rachunkowość

Po uzyskaniu tytułu licencjata na kierunku Finanse i rachunkowość uzyskasz niezbędną wiedzę i praktykę potrzebną do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy między innymi w administracji publicznej, komórkach analiz, jednostkach budżetowych i biurach rachunkowych.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Po ukończeniu kierunku Gospodarowanie zasobami ludzkimi będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w dziale kadr lub personalnym, menedżer średniego i wyższego szczebla w systemie gospodarowania zasobami ludzkimi, jako pracownik biura pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, doradca zawodowy i specjalista ds. rekrutacji.

Ekonomika transportu

Ukończenie specjalności Ekonomika transportu będziesz przygotowany do analizy procesów transportowych, planowania łańcucha dostaw, planowania i tworzenia systemów logistycznych, zastosowania narzędzi i technologii informatycznych, kalkulacji i optymalizacji kosztów transportu, zarządzania flotą transportową w przedsiębiorstwie, przepisów celnych i przewozowych.

Ekonomia ochrony zdrowia

Kończąc studia licencjackie na tym kierunku będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych i kierowniczych różnego szczebla w sektorze ochrony zdrowia, a w szczególności w jednostkach świadczących opiekę zdrowotną, podmiotach oferujących ubezpieczenia zdrowotne, wydziałach zdrowia jednostek samorządu terytorialnego i instytucjach non-profit o profilu ochrony zdrowia.

Informatyka stosowana

Jako absolwent Informatyki stosowanej znajdziesz pracę na stanowiskach związanych z projektowaniem i analizą systemów informatycznych, wdrażaniem systemów informatycznych, tworzeniem programów komputerowych, projektowaniem, uruchamianiem i konserwacją sieci komputerowych czy zastosowaniem Internetu w biznesie.

Ekonomia menedżerska

Ukończenie specjalności Ekonomia menedżerska przygotuje Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do znalezienia pracy w administracji publicznej, komórkach analiz, planowania i zarządzania przedsiębiorstw oraz organizacji gospodarczych, jednostkach budżetowych i biurach rachunkowych.

Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych

Jako absolwent tego kierunku możesz podjąć pracę między innymi jako projektant systemów produkcyjnych oraz procesów produkcyjnych, jako analityk w zakresie wydajności pracy, przygotowania i zabezpieczenia produkcji, jako doradca w zakresie automatyzacji i robotyzacji systemów produkcyjnych lub ekspert w zakresie ergonomii pracy.

Agroekonomia

Po ukończeniu Agroekonomii znajdziesz pracę w szeroko pojętym doradztwie rolniczym, firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem nasiennym, firmach hodowlanych. Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i Centrach Doradztwa.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o każdej specjalności, odwiedź stronę internetową Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz