Start kariery » Studia i nauka » Czy warto studiować położnictwo?
Studia i nauka

Czy warto studiować położnictwo?

Położnictwo jako zawód związany z medycyną niesie za sobą sporą odpowiedzialność. Podwójną, bo za matkę i będące w drodze dziecko. Z drugiej zaś strony na chłopski rozum wydaje się to praca stała, w końcu dzieci zawsze będą się rodziły. W czasach niżu demograficznego może być jednak trudno znaleźć zatrudnienie.

Dla kogo położnictwo?

Przede wszystkim nie możesz bać się krwi i krzyków. Musisz być otwarta na ludzi i ich cierpienie. Powinna odznaczać Cie cierpliwość i łagodność. Poza tym musisz potrafić działać pod presją czasu i stresu oraz podejmować szybkie decyzje. Powinnaś być przekonana, że położnictwo to to co chcesz robić. Ten zawód niesie za sobą dużą odpowiedzialność. Podczas studiów przygotuj się na sporo nauki oraz praktyki. Podczas których nauczysz się postępowania z kobietą ciężarną, kobietą podczas porodu czy noworodkiem. Przyswoisz sobie także praktyczną wiedzę z zakresu opieki położnico ginekologicznej, profilaktyki, opieki prenatalnej itd.

Jak dostać się na położnictwo?

Oczywiście podstawą do położnictwa jest dobrze napisana matura z biologii. Pod uwagę brane są także inne przedmioty jak język polski, język nowożytny i wybrany. Konkretne wymagania rekrutacyjne mogą się różnić i zależą od uczelni.

Jakie przedmioty na położnictwie?

Anatomia, patologia, embriologia i genetyka, farmakologia w położnictwie,  fizjologia, patomorfologia, patofizjologia, komunikowanie interpersonalne, psychologia prokreacyjna i prenatalna, podstawy pielęgniarstwa, techniki położnicze i prowadzenie porodu, psychologia, badania fizykalne, ginekologia i opieka ginekologiczna, podstawy organizacji pracy położnej, seksuologia, anestezjologia i stany zagrożenia życia, elementy statystyki, pedoaudiologia, technologia informacyjna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, promocja zdrowia, psychiatria, epidemiologia, chirurgia itd.

Jakie specjalności na położnictwie?

Położnictwo jako takie nie jest dzielone na specjalności.

Jaka praca po położnictwie?

Jako położna publicznych i prywatnych zakładach zdrowotnych, w szpitalach, klinikach itd. Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich możesz zostać zatrudniona jako nauczyciel lub wykłądowca w placówkach oświaty.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Czy ktoś ma informacje czy Wyższa Szkoła Mazowiecka w przyszłości otworzy położnictwo? Jestem zainteresowana, wiem, że powinnam tam zadzwonić, ale może najpierw ktoś się wypowie.???