Start kariery » Praca » Jak zostać... » Czy warto zostać rzecznikiem patentowym?
Jak zostać... Praca

Czy warto zostać rzecznikiem patentowym?

Zawód rzecznika patentowego nie jest w Polsce ani dobrze znany, ani popularny. Mimo jak się wydaje rosnącego zapotrzebowania na podobne usługi, ilość specjalistów w tej dziedzinie spada z roku na rok. Czym zajmuje się rzecznik patentowy? Jak zostać rzecznikiem patentowym? Ile zarabia rzecznik patentowy?

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy zajmuje się pomocą w kwestiach prawnych dotyczących ochrony własności przemysłowej. Np. wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych itd. Co ważne, w Polce nie ma żadnych ograniczeń dla rzeczników patentowych i mogą oni zajmować wszystkimi rodzajami praw własności przemysłowej. W praktyce zazwyczaj, poszczególne osoby specjalizują się w aspektach szczególnie związanych z ich wykształceniem czy zamiłowaniami. Na co dzień rzecznik patentowy sprawdza np. czy wynalazki nadają się do rejestracji, przygotowuje konieczne dokumenty i dba o zgodność całej procedury objęcia ochroną z literą prawa. Rzecznicy patentowi zajmują się także doradztwem, biorą udział w sporach przed urzędem patentowym i reprezentują swoich klientów na rozprawach sądowych.

Jaki powinien być rzecznik patentowy?

Nie każdy nadaje się do zawodu rzecznika patentowego. Wśród koniecznych w tej pracy umiejętności znajdują się m.in.: dokładność, sumienność, niezależność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dobra pamięć, komunikatywność czy chęć ciągłego rozwoju.

Gdzie pracuje rzecznik patentowy?

Rzecznicy patentowi często prowadzą swoje kancelarie, pracują już w istniejących, zatrudnieni są na stale w przedsiębiorstwach i koncernach lub działają w oparciu o umowę cywilnoprawną. Usługi rzeczników patentowych potrzebne są w wielu gałęziach przemysłu od farmaceutycznego, chemicznego przez motoryzacyjny aż po elektroniczny i nowych technologii.

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Pierwszym krokiem w drodze do zostania rzecznikiem patentowym są studia magisterskie związane z zawodem np. na kierunku prawniczym, technicznym czy przyrodniczym. Następnie konieczne jest zapisanie się na aplikację rzeczniowską, która organizowana jest raz na trzy lata przez Polską Izbę Rzeczników patentowych. Obecnie trwają prace nad zmianą tego okresu na rok. By zostać aplikantem należy zdać egzamin konkursowy z podstaw wiedzy rzeczniowskiej oraz wybranego języka. Szczęśliwcy, którzy zaliczą ten etap odbywają trzyletnią aplikację pod okiem patrona. Trzeba za nią zapłacić – rok kosztuje trzykrotność przeciętnej pensji. Każdy kursant bierze udział w serii zajęć przygotowujących do pracy oraz odbywa praktyki. Aplikacja kończy się egzaminem ustnym i pisemnym. Jego pozytywne zaliczenie skutkuje automatycznym członkostwem w PIRP oraz uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. By móc reprezentować podmioty przed Europejskim Urzędem Patentowym konieczne jest  zdobycie tytułu europejskiego rzecznika patentowego, który uzyskuje się zaliczając Europejski Egzamin Kwalifikacyjny.

Ile zarabia rzecznik patentowy?

Zarobi rzecznika patentowego zależą od jego stażu, umiejętności, miejsca i sposobu zatrudnia. Przeciętna pensja waha się w przedziale 3 do 9 tysięcy złotych, ale jak to bywa w życiu znajdą się tacy, którzy ledwo wiążą koniec i ci którzy co miesiąc na swoim koncie znajdują wpłaty na kwotę sporo powyżej górnej wartości.

Więcej o zawodzie rzecznika patentowego np. na stronie Fundacji JWP – www.jwp-fundacja.pl/

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz