Start kariery » Biznes » Forma opodatkowania – jak wybrać?
Biznes

Forma opodatkowania – jak wybrać?

Przyszli właściciele spółek zarejestrowanych w Polsce stają przed ważnym wyborem – jaką formę opodatkowania wybrać, aby zachować dla siebie jak najwięcej wypracowanych zysków i dalej rozwijać prowadzony biznes? Prawo dopuszcza kilka form opodatkowania, a w określonych warunkach każda może mieć swoje zalety. Jakie możliwości mają wspólnicy w spółkach osobowych i kapitałowych?

Formy opodatkowania spółek osobowych

Spółki prawa cywilnego, czyli spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, a więc każdy ze wspólników rozlicza się ze swoich dochodów indywidualnie. Obecnie do wyboru pozostają 4 formy podatku PIT:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych – do kwoty 85 528 wynosi ono 17%, a powyżej niej 32%,
  • podatek liniowy – w każdym przypadku 19%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – niższe stawki podatkowe, jednak liczone od przychodu,
  • na zasadach karty podatkowej – stawki podatkowe niezależne od dochodu.

Według najnowszych przepisów, które weszły w życie w 2021 roku podatku CIT mogą uniknąć tylko spółki osobowe, gdy jednocześnie:

  • ich właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne, 
  • spółka złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informację dotyczącą osób fizycznych i prawnych posiadających prawo do zysku, 
  • informacje te będą aktualizowane w ciągu 14 dni od pojawienia się ewentualnych zmian.

Formy opodatkowania spółek kapitałowych

Na zupełnie innych zasadach odbywa się opodatkowanie spółek kapitałowych, które są zmuszone do uiszczania podatku CIT. Dodatkowo rozliczeniom podlegają wspólnicy, którzy mogą być płatnikami podatku PIT lub CIT, między innymi zależnie od tego, czy są osobami prawnymi czy fizycznymi. W niektórych warunkach możliwe jest natomiast zwolnienie z podatku CIT od dywidendy. Od 2021 roku wartość wypłacana w skali roku na rzecz jednego podmiotu ponad kwotę 2 000 000 zł podlega opodatkowaniu.

Dodatkowe obciążenia stanowią podatki pośrednie, między innymi VAT. Od niedawna część spółek ma prawo skorzystać z tak zwanego estońskiego CIT, który pozwala odroczyć zapłatę podatku do momentu wypłacenia dywidendy akcjonariuszom lub udziałowcom.

Polskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych. Jaką formę opodatkowania wybrać? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć między innymi na stronie firmy My Legal Store oferującej swoim klientom doradztwo i sprzedaż gotowych spółek, co przyspiesza rozpoczęcie działalności.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz