Start kariery » Finanse i przedsiębiorczość » Kapitalizacja odsetek w lokacie. Na czym polega?
Finanse i przedsiębiorczość

Kapitalizacja odsetek w lokacie. Na czym polega?

Czy dysponujesz nadwyżką finansową? Zamiast trzymać ją na nieoprocentowanym rachunku bankowym, warto pomyśleć o założeniu lokaty. Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu na twoje konto wpłynie kwota powiększona o zyski wynikające z kapitalizacji odsetek. Dowiedz się, na czym polega ten proces.

Lokaty bankowe to produkty przeznaczone głównie dla klientów indywidualnych, choć oczywiście firmy też mogą tak lokować swoje środki. To, ile wyniesie zysk, zależy nie tylko od oprocentowania, ale również od kapitalizacji odsetek. 

Kapitalizacja odsetek – co to?

Poprzez kapitalizację odsetek rozumie się możliwość powiększenia kapitału o wypracowane zyski. Dzięki temu na koniec okresu trwania umowy można wypłacić zdeponowane środki wraz z należnymi odsetkami.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek a wysokość zysków 

Duże znaczenie ma częstotliwość, z jaką odbywa się kapitalizacja odsetek. Im bank dokonuje jej częściej, tym na wyższe zyski można liczyć. Dlaczego?

Przykład. Załóżmy, że na lokatę wpłacasz X zł. Po kapitalizacji odsetek otrzymujesz Y zł – zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem. W kolejnym okresie rozliczeniowym kapitalizacji będzie podlegać kwota X+Y zł – i to od niej będą naliczane odsetki.

Jeżeli kapitalizacja odsetek będzie przeprowadzana co miesiąc, wówczas uda się wygenerować nieco wyższe zyski w porównaniu do kapitalizacji odbywającej się z mniejszą częstotliwością. 

Warto wiedzieć, że żadne przepisy nie nakładają na banki obowiązku przeprowadzania kapitalizacji z określoną częstotliwością. Jest to kwestia ustalana wewnętrznie przez daną instytucję finansową. Kapitalizacja może zatem odbywać się np.:

  • jednorazowo – na koniec okresu;
  • raz w roku;
  • co kwartał;
  • każdego miesiąca.

O ile w przypadku konta oszczędnościowego możliwa jest kapitalizacja comiesięczna, o tyle właściwie każda lokata długoterminowa charakteryzuje się kapitalizacją przeprowadzaną na koniec trwania umowy. 

Wybierasz lokatę długoterminową? Kapitalizacja odsetek to nie wszystko

Interesuje cię lokata długoterminowa jako sposób na pomnażanie nadwyżki finansowej? Nie szukaj depozytów z kapitalizacją o dużej częstotliwości. Chociaż wpływa ona na wysokość zysków, nie gwarantuje maksymalnych odsetek. 

Zwróć natomiast uwagę na aspekty, takie jak:

  • oprocentowanie,
  • czas trwania lokaty,
  • możliwość zachowania części odsetek przy zerwaniu lokaty przed okresem zapadalności;
  • opcja obsługi lokaty przez Internet. 

Weź pod uwagę również rodzaj oprocentowania. W przypadku lokat długoterminowych z oferty Toyota Banku oprocentowanie jest stałe, dzięki czemu możesz od razu oszacować wysokość zysku. 

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz