Start kariery » Studia i nauka » Czy warto studiować dziennikarstwo?
Studia i nauka

Czy warto studiować dziennikarstwo?

Dziennikarstwo budzi zawsze spore zainteresowanie maturzystów. Po pierwsze nie ma na nim matematyki, a po drugie przyszli studenci liczą na interesujący, dobrze płatny zawód. Musisz jednak zdać sobie sprawę, że Monika Olejnik czy Tomasz Lis to tylko pojedyncze przypadki. Większość dziennikarzy ciężko pracuje w teranie i nie zarabia kokosów.

Dla kogo dziennikarstwo?

Przede wszystkim musisz być komunikatywny, pewny siebie i wygadany. Nie możesz bać się kontaktów z ludźmi, bowiem na nich w głównej mierze opiera się praca dziennikarza. Powinieneś dobrze posługiwać się polszczyzną w mowie i piśmie, być oczytany i mieć lekkie pióro, czyli łatwość formułowania zdań i tworzenia tekstów. Istotna jest także umiejętność działania w stresie i pod presją czasu. Dziennikarz telewizyjny nie może peszyć się przed kamerą, a radiowy powinien płynnie, wyraźnie i zrozumiale się wypowiadać. W porównaniu do fizyki, studia dziennikarskie będą raczej luźne, ale przygotuj się na dużo ćwiczeń i trochę pamięciówki.

Jak dostać się na dziennikarstwo?

Jak nie trudno się domyślić, zazwyczaj na dziennikarstwie zwraca się największa uwagę na maturę z polskiego. Często też liczy się ilość punktów z matury z wybranego języka nowożytnego. Tak jest np. na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo, chcący tam studiować przy rekrutacji muszą wykazać się wynikiem z (do wyboru) historii, historii sztuki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii czy fizyki. Na Uniwersytecie Jagielońskim natomiast liczy się matura z polskiego i (do wyboru) geografii, wosu lub historii.

Czego będziesz się uczył na dziennikarstwie?Przedmioty na dziennikarstwie

Na dziennikarstwie i komunikacji społecznej czekają na Ciebie m.in.: źródła informacji dziennikarza, gatunki dziennikarskie, stylistyka, retoryka i erystyka, filozofia, wstęp do nauki o komunikowaniu, fotografia prasowa, dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne, historia mediów, historia Polski XX w., współczesne systemy polityczne, media na świecie, komunikowanie międzykulturowe itd. Oprócz tego możesz spodziewać się licznych warsztatów dziennikarskich związanych ze wszystkimi mediami, od prasy po internet.

Jakie specjalności na dziennikarstwie?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek, na którym znajdziesz sporo rozmaitych specjalności np.:

 •     reklama, promocja, rzecznictwo prasowe,
 •     nowe media,
 •     kultura medialna i polityczna,
 •     reklama i PR,
 •     komunikowanie polityczne,
 •     marketing polityczny,
 •     dziennikarstwo prasowe i edytorstwo,
 •     radiowa,
 •     prasowa,
 •     telewizyjna,
 •     public relations i rzecznictwo prasowe,
 •     zarządzanie mediami,
 •     dziennikarstwo internetowe,
 •     opracowanie techniczne i procesy poligraficzne w dziennikarstwie,
 •     dziennikarstwo z językiem i kulturą wybranego kraju np. niemiecką czy francuską,
 •     socjologia mediów i public relations.

Gdzie można pracować po dziennikarstwie?Praca po dziennikarstwie

Zrozumiałem miejscem pracy przyszłego dziennikarza są media – telewizja, prasa, radio czy internet. Ale po dziennikarstwie, szczególnie po konkretnej specjalności, można także znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, mediami społecznościowymi, komunikowaniem politycznym etc.

komentarze 3

Kliknij, by dodać komentarz

 • […] Na rynku dzi­ała wiele szkół o pro­filu dzi­en­nikarskim lub zbliżonym. Poczy­na­jąc od liceów, przez pody­plo­mowe i policealne szkoły, na stu­di­ach licenc­jac­kich i mag­is­ter­s­kich kończąc. Nie ist­nieją jed­nak zasady prawne mówiące o konkret­nych wyma­gani­ach do pełnienia zawodu dzi­en­nikarza, a niejed­nokrot­nie kierunk­owe wyk­sz­tałce­nie nie musi być prze­pustką do pracy w medi­ach. Często zdarza się, że dobrymi dzi­en­nikarzami zostają osoby po stu­di­ach eko­nom­icznych, poli­to­log­icznych, socjo­log­icznych itd., ponieważ znają się na danej tem­atyce i potrafią zain­tere­sować nią innych. W dzi­en­nikarst­wie istotna jest także wiedza poza­warsz­ta­towa dlat­ego coraz częst­szym tren­dem jest tworze­nie kierunków dzi­en­nikars­kich w ramach innych spec­jal­iza­cji np. poli­tolo­gia: media i komu­nikowanie między­nar­o­dowe. Dają one nie tylko umiejęt­ności ściśle zawodowe, ale także pod­stawy wiedzy w konkret­nej dziedzinie. Przeczytaj również: Czy warto studiować dziennikarstwo? […]

 • dzieki! trzymam kciuki, zeby udalo Ci sie wybrac cos sensowniejszego. a jesli sie mocno upierasz, mozesz dobrac dziennikarstwo jako drugi kierunek, jak juz sie na pierwszym ogarniesz sama tak zrobilam i w takim ukladzie ma to jeszcze jakis sens. ??

 • Powtórze jeszcze raz: Ja też mam misję odradzania dziennikarstwa i Zgadzam się z gościem, kilka postów wcześniej, że studia na kierunku: dziennikarstwo to zła decyzja, totalny niewypał. Bedziecie odbywać praktyki i starze za darmo po studiach rok może 2-3 lata jak nowoczesny niewolnik. Jeśli nawet jakimś cudem absolwent znajdzie Pracę w zawodzie na umowę śmieciowa, to pensja będzie niska i nie będzie mieć szans na godne życie czy założenie rodziny. Umowa o pracę może po roku albo kilku latach.
  Naprawdę chcecie tak żyć, w niepewnej branży, całe życie za grosze gdzie konkurencja młodych wilków jest mordercza, którzy będą jeszcze dopłacać do pracy, stażu aby zająć wasze miejsce.
  Młodzi ludzie, Licealiści, Absolwenci wszelkich typów szkół średnich apeluje do Was: Myślcie o Pracy i Życiu po studiach dojrzale, realnie , nie dajcie się łapać na marketingowe hasła,bo dziennikarstwo jest przereklamowane i nie przyszłościowe. Bo nie zarobicie godnych pieniędzy. To że dziennikarskim cele-brytom się udało, świadczy o tym, że lata 90 XX wieku to był czas błyskawicznych karier w mediach ale tylko dla nielicznych. Teraz tak rynek pracy nie działa.
  Studiowanie 5 lat Dziennikarstwa to nawet nie strata czasu tylko brak szacunku do samego siebie.
  Mam nadzieję, że udało mi się przekonać co bystrzejszych do rezygnacji z tej miny zawodowej.
  Oczywiście wiem, że i tak znajdą się samobójcy, którzy na ta minę z ochotą wejdą. No cóż…
  Studia ścisłe np Informatyka albo Kierunki medyczne: Medycyna. Pielęgniarstwo dają szansą ale nie pewność dobrze opłacanej niby stałej pracy w Polsce i Europie.