Start kariery » Praca » Praca za granicą » System emerytalny w Irlandii
Praca za granicą

System emerytalny w Irlandii

Pracowałeś w Irlandii? Może warto zainteresować się emeryturą za lata pracy na „Zielonej Wyspie”?

Irlandzki system emerytalny składa się z 3 filarów: państwowego, zawodowego oraz emerytur prywatnych. Filar państwowy zawiera aż trzy elementy składowe: emeryturę państwową przejściową, emeryturę państwową składkową oraz emeryturę bezskładkową.

System jen jest obligatoryjny czyli obejmuje wszystkich zatrudnionych oraz osoby samozatrudniające. Składka ubezpieczeniowa płacona jest przez pracownika  i  pracodawcę. W przypadku osób samozatrudniających się składkę nalicza się w zależności od rocznego dochodu.

Emerytura państwowa przejściowa dotyczy osób pracujących przechodzących na emeryturę w wieku 65 lat i może otrzymać ją każda osoba, która była zatrudniona na pełen etat i opłaciła co najmniej 520 tygodni opłacania składek.

W praktyce emerytura wypłacana jest przez rok,  ponieważ od 66 roku życia przysługuje emerytura państwowa składkowa.

Emerytura państwowa składkowa dotyczy osób przechodzących na emeryturę po spełnieniu odpowiednich warunków składkowych: opłaconych w odpowiedniej liczbie składek oraz opłaconych przed ukończeniem 56 roku życia.Do otrzymania emerytury w pełnej wysokości konieczne jest opłacenie 48 składek rocznie. Możliwe jest także otrzymanie obniżonego świadczenia przy opłacaniu składki emerytalnej przeciętnie przez 10 tygodni rocznie.

Emerytura bezskładkowa dotyczy osób przechodzących na emeryturę bez prawa do emerytury składkowej. Polega na ocenie dochodów. Ten rodzaj emerytury przysługuje osobom na stałe mieszkających w Irlandii i ukończyły 66 lat życia. Wartość emerytury zależy od uzyskiwanych dochodów z uwzględnieniem dochodów małżonka.

Filar zawodowy jest dobrowolny i zawiera 2 elementy składowe : programy emerytalne sektora publicznego oraz zawodowe kapitałowe programy emerytalne. Programy emerytalne sektora publicznego oparte są na zasadzie zdefiniowanego świadczenia. Emerytury dla policjantów i nauczycieli wypłacane są z bieżących wydatków publicznych bez konieczności gromadzenia składek. Zawodowe kapitałowe programy emerytalne dotyczą pracowników sektora prywatnego i całkowicie są dobrowolnymi programami kapitałowymi. W programach tych istnieje możliwość dobrowolnych ustaleń tego, czy składkę opłaca pracownik i pracodawca czy tylko pracodawca.

Emerytury prywatne przeznaczone są dla osób samozatrudniających się i są całkowicie dobrowolne. Prowadzone są w postaci osobistych emerytalnych kont oszczędnościowych.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Aż dziw bierze, że nikt się nie odezwał w komentarzach 🙁 Treść artykułu jest dla mnie wprost odkrywcza! Szukałam takich informacji (szkieletu systemu emerytalnego w IRL)i właśnie go znalazłam. Dziękuję Autorowi, że zechciał i znalazł czas, siły, by napisać ten tekst. Dzięki.