Start kariery » Praca » Praca za granicą » Emerytura z Holandii – jak otrzymać?
Praca za granicą

Emerytura z Holandii – jak otrzymać?

Już kilkaset tysięcy Polaków pracowało w krainie tulipanów. Czy za ich pracę należy się emerytura?

Holenderski system emerytalny ma charakter repartycyjny. Oznacza to, że wypłaty emerytur opłacane są ze składek aktualnie pracujących obywateli.

Zbudowany jest z trzech filarów:

  1. emerytury państwowe- regulowane przez prawo o charakterze publicznym
  2. emerytury kapitałowe – regulowane przez prawo o charakterze publicznym
  3. indywidualne emerytury – nieregulowane przez prawo o charakterze prywatnym.

Pierwszy filar emerytalny

Pierwszy filar ma charakter obowiązkowy. Świadczenie wypłacane z tego filaru zapewniają podstawowe dochody i powiązane są z płacą minimalną. Jest równe dla wszystkich pod warunkiem jednak, że przepracują taki sam okres czasu. Małżonkowie otrzymują po 50% płacy minimalnej, zaś osoby samotne 70% .Różnica w wysokości otrzymywanej emerytury wynika z uczestnictwa w pozostałych filarach.

Drugi filar emerytalny

Drugi filar to składki kapitałowe do funduszy emerytalnych lub firm ubezpieczeniowych. W Holandii występują trzy typy funduszy emerytalnych:

  • sektorowy- dla całych gałęzi gospodarki
  • korporacyjny- dla pojedynczych firm lub organizacji
  • zawodowe- dla niezależnych specjalistów.

Z zasady uczestnictwo w funduszach nie jest obowiązkowe. Charakterystyka funduszy określana jest przez pracowników i pracodawców a polityka kreowana jest przez zgromadzenie członków, którzy ich reprezentują. Część funduszy sama zarządza zgromadzonym kapitałem, jednak większość powierza to zadanie firmom ubezpieczeniowym lub wyspecjalizowanym w tym celom spółkom.

Trzeci filar emerytalny

Trzeci filar stanowią indywidualne składki emerytalne. Kapitał gromadzić może każdy i jest to ułatwiane poprzez ulgi podatkowe. Z tego rodzaju zabezpieczenia korzystają przede wszystkim osoby samozatrudnione oraz pracownicy sektorów niekorzystających z funduszy zbiorowych.

Wiek emerytalny w Holandii

Wiek emerytalny uprawniający do korzystania ze świadczeń to 65 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz