Start kariery » Praca » Praca za granicą » System emerytalny we Francji
Praca za granicą

System emerytalny we Francji

Pracowałeś lub planujesz pracować we Francji? Przeczytaj o systemie emerytalnym w tym kraju.

Francuski system emerytalny jest bardzo zróżnicowany. Składa się na niego aż 35 różnych podsystemów. Część z nich obsługuje bardzo wyspecjalizowane grupy zatrudnionych.

Świadczenia finansowane są z 2 źródeł. Pierwsze źródło określa kwotę bazową wypłacaną na rzecz biorcy. Drugie źródło zaś kwotę dodatkową tzw. fundusz komplementarny. Fundusze komplementarne są najbardziej zróżnicowaną częścią systemu. Prawie dla każdej grupy zawodowej ta część systemu finansowana jest inaczej.

Wiek emerytalny we Francji to 62 lata zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet.

We Francji funkcjonuje pojęcie minimum emerytalnego. Przysługuje ono bez względu na płeć i narodowość wszystkim uprawnionym do korzystania z francuskiego systemu emerytalnego. Warunkiem jest jednak zamieszkanie na terenie Francji , ukończenie co najmiej 65 roku życia, a także bazowa kwota emerytalna . Możliwe jest dziedziczenie części świadczeń emerytalnych po zmarłych małżonkach.

 

Długość pracy wymagana do uzyskania świadczenia w pełnej wysokości wynosi 41,5 roku. Zgodnie z przeprowadzoną reformą będzie jednak stopniowo wzrastać. W 2035 roku nakazany będzie 43 letni staż pracy. Wzrośnie również kwota składki emerytalnej opłacanej zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. W 2014 r. o 0,15 pkt procentowego. Do 2017r. będzie wzrastać corocznie   0,05 punktu.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz