Start kariery » Biznes » Ubezpieczenie IT dla podmiotów obsługujących sklepy online/e-commerce?
Biznes

Ubezpieczenie IT dla podmiotów obsługujących sklepy online/e-commerce?

E-commerce to jedna z branż, która zdecydowanie korzysta na zawirowaniach spowodowanych przez Covid19. Sklepy internetowe otwierają i rozwijają zarówno przedsiębiorcy, którzy uruchomienie takiego biznesu lub jego dalszy rozwój w głowach mieli od dłuższego czasu, ale także firmy, które widzą w tym kanale ogromny potencjał, a czasem po prostu jeden z dochodowych kanałów.

Wsparcie informatyczne niezbędne bez względu na wielkość e-commerce

Bez względu na wielkość przedsięwzięcia (mały/duży sklep internetowy, platforma e-commerce itd.) właściciele czy zarządzający tego rodzaju biznesem, na którymś etapie potrzebują wsparcia specjalistów, którzy zapewnią obsługę IT zarówno w kontekście jego uruchomienia, utrzymania oraz rozwoju, włączając w to tak istotną kwestię jak bezpieczeństwo.

Obsługa e-commerce – czy to ryzykowna gra?

Prace prowadzone na rzecz e-commerce najczęściej są realizowane siłami zewnętrznymi z wykorzystaniem dostawców tj. firm lub osób – freelancerów zatrudnionych w ramach umowy B2B. Oczywiście powyższe w przypadku większych podmiotów, może przyjąć model hybrydowy, a więc dodatkowo w oparciu siły wewnętrzne – pracownicy etatowi, ale ze względu na ograniczoną kodeksowo odpowiedzialność tych ostatnich, stąd ta grupa nie będzie przedmiotem dalszych rozważań w tym artykule.

Ubezpieczenie dla specjalisty lub firmy IT – diabeł tkwi w szczegółach

Na rynku funkcjonują rozwiązania, które de facto tylko próbują odpowiedzieć na potrzeby podmiotów, które wykonują działalność dotykającą stworzenia, wdrożenia, utrzymania, czy rozwój systemów/platform/aplikacji, w tym rozwiązań e-commerce. Zwracamy szczególną uwagę m.in. na wyłączenia w kontekście: działalności zawodowej lub zdarzeń spowodowanych tzw. zdarzeniami cybernetycznymi.

OC zawodowe wraz z ubezpieczeniem cyber dla sektora IT

Rozwiązanie, które zdecydowanie warto rozważyć w kontekście działalności, którą omawiamy to tzw. OC zawodowe rozszerzone o obszar ryzyk Cyber. W dużej mierze takie ubezpieczenie powinno chronić zarówno firmę, jak i freelancera działającego w ramach jednoosobowej działalności na wypadek roszczeń osób trzecich (wypłata odszkodowań, zwrot kosztów i wydatków strony powodowej), ale także pokrycia wszelkich kosztów i wydatków związanych z obroną w kontekście wystosowanych roszczeń. Odpowiedzialność ta dotyczy konsekwencji będących wynikiem błędu, zaniechania lub niedbalstwa. W najlepszych ubezpieczeniach (zobacz: ubezpieczenie dla firm IT Findia Tech&Cyber) , firmy IT mogą liczyć na pokrycie w/w strat także w związku z nieuczciwością pracowników, ale także roszczenia będące efektem prac ich podwykonawców. Ważną kwesta to ochrona w kontekście naruszenia praw własności intelektualnej. Co niezwykle istotne, ochrona zdecydowanie powinna uwzględniać roszczenia będące efektem zdarzeń cyber, do których przyczynił się wykonawca usługi lub autor produktu/dzieła. Zwracamy uwagę, ze standardowe, nawet dobre OC zawodowe wyłącza odpowiedzialność z tytułu zdarzeń cyber.

Roszczenia w branży e-commerce w ramach OC

Przykładów, w których klienci z branży e-commerce zwrócą się z roszczeniem możemy przywołać wiele. Istotnym obszarem jest zrealizowanie umowy zgodnie ze specyfikacją, co jak wtajemniczeni wiedzą staje się dość częstą osią sporu, nawet w kontekście podpisanego protokołu odbioru. Wykonanie umowy/dostarczenie produktu na czas to kolejny aspekt, który może być źródłem roszczeń, w tym często konkretnych kar umownych. Zwracamy uwagę na kwestie związane z niespełnieniem przez sklep online / platformę e-commerce wymogów ustawowych, co może być najpierw źródłem problemów dla klienta, a w konsekwencji firmy IT, czy freelancera. Nie wspominamy nawet o błędach, które powodują zakłócenia lub przestoje w działaniu „e- commerców”, które skutkują nie tylko potrzebą poniesienia kosztów przywrócenia ich stabilnego działania, ale są źródłem tzw. kosztów przerwy w działalności. W zależności od sklepu/platformy te koszty mogą sięgać pokaźnych wartości idących w dziesiątki, setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Lista jest długa, ale nie sposób wspomnieć także o błędach doprowadzających do utraty danych, w tym danych osobowych, czy poufnych, które mogą być źródłem roszczeń nie tylko ze strony Klienta, ale także innych osób trzecich.

Roszczenia w branży e-commerce w ramach Cyber

A co z sytuacją, gdy poprzez błąd (nieuczciwe działania to wątek na inny artykuł) przyczynimy się np. do wprowadzenia do sieci naszego Klienta złośliwego oprogramowania, które spowoduje zaszyfrowanie serwera, a w konsekwencji wstrzymanie jego działalności? Niewłaściwe zabezpieczenie dostępu zdalnego, czy też inne błędy w sztuce, powszechnie są źródłem zdarzeń, od których chronią tylko najlepsze polisy OC wraz Cyber. Z przytoczonym tutaj zdarzeniem często łączy się także kradzież danych prywatnych (użytkowników) wraz z groźbą ich upublicznienia. W takich sytuacjach od zarządzających np. sklepem online żąda się okupu za możliwość wznowienia działalności lub uchronienie się przed konsekwencjami upublicznienia tych danych (roszczenia właścicieli danych oraz np. kara UODO). Powyższe to wierzchołek góry lodowej. Wszelkie błędy, które narażają Klienta na ataki cybernetyczne, których konsekwencje tutaj w bardzo dużym uproszeniu przywołałem, mogą być motywem, dla którego kosztowne spotkanie w sądzie może stać się bardzo realne.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz