Start kariery » Praca » 10 najdziwniejszych zawodów świata
Praca

10 najdziwniejszych zawodów świata

Tester cukierków. Tanato­prak­tor. Upy­chacz ludzi. Rozbi­jacz jajek. Sek­ster. Groomer. Roz­bier­acz. Cool­hunter. Imi­ta­tor efek­tów dźwiękowych. Mas­tur­ba­tor zwierzat.

1. Tester cukierków

Wymar­zona praca dla wszys­t­kich łakom­czuchów i dzieci! Czy może być lep­szy zawód niż sprawdzanie smaku nowych słody­czy i to za pieniądze? Praca jak każda ma jed­nak swoje wady. Tester cukierków narażony jest na sporo kalorii i zep­sute zęby.

2. Tanato­prak­tor

Wbrew pozorom nie jest to nazwa dinozaura ani urządzenia uży­wanego w rol­nictwie, a określe­nie zawodu mak­i­jażysty i wiz­a­żysty zmarłych. Krótko mówiąc osoby przy­go­towu­jącej zwłoki do pochówku. Do obow­iązków tanato­prak­tora należy m.in. bal­samowanie, mycie oraz mal­owanie ciała. Wyraże­nie „szty­wna atmos­fera w pracy” nabiera całkiem nowego znaczenia.

3. Upy­chacz ludzi

Zawód ten funkcjonuje w japońskim metrze. Upy­chacze odpowiedzialni są by każdy pasażer zmieś­cił się w pociągu. Ubrani w grana­towe mundury, w białych rękaw­iczkach wpy­chają ludzi do wag­onu. Ścisk jak w puszce sa… japońskim metrze.

4. Rozbi­jacz jajek

Wąchacz jajek, bo tak brzmi druga nazwa tego zawodu, jakkol­wiek to brzmi sprawdza czy jaja są świeże i wszys­tko z nimi w porządku. Odd­ziela białko od żółtka, świeże sztuki od zep­su­tych. Po prostu jaja w pracy.

5. Sek­ster

Pewnie myśli­cie, że to inna nazwa czipen­de­jsa albo alfonsa? Nic bardziej myl­nego. Sek­ster albo sek­sterka zaj­muje się seg­re­gacja kur­cza­ków według płci. Z tłumu małych, żółtych, rozwrzeszczanych zwierząt wyła­puje te o danej płci.

6. Groomer

Jedne zwierzęta się seg­reguje, hoduje, zabija i zjada, a inne pieści, dogląda i wysyła do salonów pię­kności. Tam właśnie pracuje groomer, czyli osoba zaj­mu­jąca się pro­fesjon­alną styl­iza­cją psich fryzur. Ach to szare i smutne pieskie życie…

7. Cool­hunter

Czyli łowca trendów. Chodzi na kon­certy, bawi się na imprezach i jeszcze mu za to płacą. Do jego obow­iązków należy sprawdzanie co aktu­al­nie jest modne. Dzięki jego usłu­gom zlece­nio­dawca zawsze wie co jest cool i na topie.

8. Roz­bier­acz

Pod tą wydawałoby się sym­pa­ty­czną nazwą kryje się dość krwawy zawód. Roz­bier­acz lub wykrawaczroz­biera ręcznie lub za pomocą piły zwierzęta na części pier­wsze. Tnie i przy­go­towuje mięso do dal­szej obróbki.

9. Imi­ta­tor efek­tów dźwiękowych

Czyli osoba z niezwykle sprawnymi ustami i językiem, potrafiąca naślad­ować najróżniejsze dźwięki i odgłosy. Całe ptasie radio i zoo w jed­nym gardle.

10. Mas­tur­ba­tor zwierząt

Zaj­muje się yyy.… pozyski­waniem nasienia braci mniejszych do badań lub sztucznego unasi­en­ni­a­nia. Tatu­siu, czym się zaj­mu­jesz w pracy?

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz