Start kariery » Studia i nauka » Rozwój » 13 korzyści ze szkolenia Design Thinking
Biznes Rozwój

13 korzyści ze szkolenia Design Thinking

Design thinking to metoda myślenia projektowego, która w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Opisuje sposób postępowania skupiony na odbiorcy produktu, uwzględniający prototypowanie i testowanie rozwiązań pozwalających zaspokoić potrzeby użytkownika. Szkolenia design thinking pozwalają wdrożyć konkretne techniki oraz narzędzi do codziennych praktyk. Niesie to za sobą szereg korzyści dla całej organizacji.

Design thinking w działalności firmy

Design thinking to ustrukturyzowane podejście do projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Charakterystyczną cechę tej metody jest wykorzystywanie w trakcie procesu empatii, dzięki której projektanci mogą zrozumieć sytuację potencjalnego odbiorcy. Starają się w ten sposób stworzyć produkt albo usługę, która doskonale zaspokoi potrzeby przyszłego użytkownika.

Myślenie projektowe zakłada realizację twórczego procesu, opierającego się na uważnej obserwacji oraz zrozumieniu odczuć docelowego odbiorcy produktu. Bazuje na zespołowej współpracy, czynnej nauce i analizie pozwalającej na bieżąco dopracowywać rozwiązanie. Istotnymi etapami DT są również prototypowanie i testowanie pozwalające uzyskać cenny feedback.

Szkolenia design thinking pozwalają poznać, zrozumieć i ustrukturyzować wiedzę związaną z myśleniem projektowym. Dzięki temu można wdrożyć do organizacji techniki, narzędzia i zasady proponowane przez konkretną metodykę. PrzykładowoDTMethod®:

 • opiera się na 3 filarach (DTModel, DTTools oraz DTRules&Roles),
 • przewiduje realizację trzech faz (eksploracyjna, kreatywna, konstrukcyjna),
 • oferuje blisko 20 narzędzi DT,
 • działa na podstawie ról i pryncypiów.

Podczas 3-dniowego szkolenia design thinking DTMethod® Foundation (online lub stacjonarnego) uczestnicy przechodzą intensywne warsztaty przekazujące im wiedzę i praktyczne umiejętności związane z  DTMethod. Kurs kończy się egzaminem. Jego zaliczenie pozwala uzyskać cenny międzynarodowy certyfikat. Udział w warsztatach gwarantuje szereg profitów zarówno dla pojedynczych uczestników, jak i dla całej organizacji.

13 korzyści ze szkolenia Design Thinking

 1. Zmniejszenie ryzyka projektowego – absolwent szkolenia potrafi lepiej ocenić, czy zaangażowanie sił i środków w inicjatywę ma w ogóle sens.
 2. Oszczędność czasu i pieniędzy związana z polepszeniem efektywności i tempa pracy zespołu.
 3. Poprawa zdolności przeciwdziałania problemom oraz konfliktom w zespole projektowym.
 4. Opanowanie technik, narzędzi i umiejętności pozwalających lepiej zrozumieć potencjalnego odbiorcę produktu oraz jego potrzeby.
 5. Wzrost prawdopodobieństwa na stworzenie przez zespół innowacyjnego, wysoce użytecznego produktu albo usługi.
 6. Poszerzenie wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie projektowania.
 7. Polepszenie komunikacji, wydajności i współpracy zespołowej.
 8. Skuteczniejsze dostosowywanie się do branżowych zmian i wyzwań.
 9. Większa motywacja do pracy i poprawa satysfakcji z jej efektów.
 10. Lepsza świadomość i zrozumienie trendów oraz potrzeb rynku.
 11. Wzrost wartości pracownika jako profesjonalisty na rynku pracy.
 12. Poprawa wizerunki organizacji jako firmy inwestującej w rozwój swojego zespołu.
 13. Wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa na rynku, wynikający z podnoszenia kompetencji swoich pracowników.

Szkolenie design thinking DTMethod® Foundation można wykupić jednorazowo lub zrealizować w ramach subskrypcji szkoleń Inprogress Plus.

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz