Start kariery » Biznes » Co to jest pieczęć elektroniczna i kto może jej używać?
Biznes

Co to jest pieczęć elektroniczna i kto może jej używać?

Za pomocą kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej można szybko i sprawnie złożyć i zweryfikować kwalifikowaną pieczęć elektroniczną. Może być ona wykorzystywana wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie wiarygodności danych w zakresie niezmienialności treści oraz potwierdzenia źródła pochodzenia, a więc na przykład podczas wystawiania faktur elektronicznych czy potwierdzania źródła pochodzenia kopii dokumentów.

Czym jest pieczęć elektroniczna?

Pieczęć elektroniczna oznacza dane w postaci elektronicznej dołączone do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych (eIDAS art.3).

Kto może używać pieczęci elektronicznej?

Z pieczęci elektronicznej mogą korzystać wyłącznie osoby prawne, czyli firmy, organizacje czy instytucje. Osobym fizyczneMogą korzystać z kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Pieczęć elektroniczna dla firm zawiera dane weryfikacyjne, jak pełna nazwa podmiotu i adres oraz numer jednoznacznie identyfikujący podmiot (np. nr VAT lub REGON).

E-pieczęć jest unikalna dla osoby prawnej, która ją składa i pozwala na jej jednoznaczą identyfikację.

CChroni personalne dane osoby pieczętującej dokument.

  • Każda późniejsza zmiana w dokumencie potwierdzonym pieczęcią jest niemożliwa.

Pieczęć elektroniczna dla firm i jej rola

E-pieczęć jest elementem, którego podstawowym celem jest zapewnienie szybszej i wygodniejszej komunikacji biznesowej i administracyjnej. Umożliwia ona obieg elektronicznych dokumentów poprzez zapewnienie:

  • autentyczności – pewności, że dokument pochodzi od danej organizacji,
  • integralności – pewności, że treść dokumentu nie została zmieniona.

Rola pieczęci elektronicznej została zawarta w rozporządzeniu eIDAS, które reguluje rynek usług zaufania i identyfikacji elektronicznej w krajach Unii Europejskiej.

Jakie możliwości daje e-pieczęć?

Za pomocą pieczęci elektronicznej można opieczętować m.in.:

  • faktury elektroniczne,
  • tabele opłat i prowizji,
  • regulaminy,
  • zaświadczenia o zgodności dokumentów z oryginałem,
  • oferty handlowe,
  • potwierdzenia zamówień i dostawy towaru,
  • certyfikaty i zawiadomienia urzędowe.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz