Start kariery » Studia i nauka » Czy warto studiować administrację?
Studia i nauka

Czy warto studiować administrację?

Jeśli chcesz pracować  w organach rządowych lub jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach administracyjnych dowolnego podmiotu gospodarczego może powinieneś iść na administrację. Studia nie zagwarantują Ci zatrudnienia, ale mogą pomóc w jego znalezieniu.

Dla kogo administracja?

Przygotuj się na raczej siedzący tryb pracy i powtarzanie w kółko podobnych czynność. Musisz być dokładny i precyzyjny, ponieważ często będziesz poruszał się w granicach ścisłe określonych przez prawo i nie możesz pozwolić sobie na błędy. Powinieneś także być komunikatywny i otwarty na ludzi. Kontakty z nimi mogą być podstawą Twojej pracy. Przyda się też cierpliwość, a czasami wyrozumiałość. Na studiach będzie dużo przedmiotów, które będziesz musiał wykuć na pamięć, jak historia administracji czy prawo. Niektóre rzeczy po prostu będziesz musiał wiedzieć. Jeśli wos Cię nudził i nie był Twoją mocną stroną, nie masz co myśleć o administracji.

Jak dostać się na administrację?

Na Uniwersytecie Jagielońskim musisz zdać maturę z wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo pochwalić się wynikiem z matematyki lub historii oraz jednego z wybranych języków nowożytnych lub łaciny i kultury antycznej. Niektóre uczelnie nie mają tak wielkich wymagań i przyjmują wszystkich po maturze jak leci – zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Jakie przedmioty na administracji?

Podstawy prawoznawstwa, zarządzanie sobą, prawo administracyjne, konstytucyjny system organów państwowych, podstawy zarządzania, finanse publiczne, e-administracja, zamówienia publiczne, prawo pracy i prawo urzędnicze, ekonomia sektora publicznego, politologia, legislacja w administracji, prawo karne i prawo wykroczeń, makro i mikroekonomia, prawo cywilne z umowami w administracji, redakcja administracyjna, statystyka z demografią, socjologia i społeczeństwo obywatelskie, historia administracji, etyka, informatyka, podejmowanie decyzji finansowych  itd.

Jakie specjalności na administracji?

Na administracji czeka na Ciebie sporo specjalności, m.in.:

 • administracja samorządowa,
 • doradztwo podatkowe,
 • finanse publiczne,
 • procedury sądowo-administracyjne,
 • administracja publiczna,
 • administracja w wymiarze sprawiedliwości,
 • administracja publiczna w gospodarce,
 • administracja oświatowa,
 • administracja skarbowa,
 • e-administracja,
 • administracja rządowa,
 • zarządzanie publiczne,
 • administrowanie firmą,
 • administracja i organizacja sektora publicznego,
 • administracja gospodarką turystyczną,
 • prawo i administracja Unii Europejskiej.

Jaka praca po administracji?

Zależnie od specjalności i predyspozycji możesz znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, w organizacjach samorządowych, w komórkach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w doradztwie podatkowym, w policji, w NGO, w instytucjach UE itd.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz