Start kariery » Pozostałe » Jak i gdzie złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?
Pozostałe

Jak i gdzie złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?

Deklaracja na podatek od nieruchomości to ważny urzędowy dokument składany rokrocznie przez osoby prawne. Sprawdź, jak go prawidłowo wypełnić i do jakiego organu podatkowego przekazać. Jeśli masz dość uzupełniania papierowych formularzy, skorzystaj z przyjaźniejszych alternatyw dostępnych w formie elektronicznej.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej samodzielnie obliczają wysokość podatku od nieruchomości. Służy do tego deklaracja na podatek od nieruchomości na druku DN-1. Należy go składać do końca stycznia każdego roku, a w przypadku nabycia lub przejęcia w posiadanie nieruchomości po tym terminie – w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Gdzie złożyć deklarację na podatek od nieruchomości

Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest urząd miasta bądź urząd gminy właściwy według położenia gruntu, budynku czy budowli. Nie ma w tym wypadku znaczenia, gdzie dana osoba prawna ma siedzibę czy miejsce zamieszkania – liczy się wyłącznie położenie nieruchomości.

Jak złożyć druk DN-1?

Deklarację na podatek od nieruchomości można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i drogą elektroniczną. W pierwszym przypadku wypełniony formularz zanieś do urzędu osobiście lub wyślij pocztą. W drugim DN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami prześlesz za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub Przyjaznych Deklaracji. 

Deklaracja na podatek od nieruchomości – jak ją prawidłowo wypełnić?

Choć druk DN-1 jest dość popularnym formularzem, wielu podatnikom wypełnienie go sprawia trudność. Szczególnie, gdy składają dokumentację po raz pierwszy lub nie mają dużego doświadczenia w załatwianiu tego typu formalności. Pamiętajmy bowiem, iż w deklaracji DN-1 należy m.in. podać stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w danej, konkretnej gminie oraz samodzielnie dokonać koniecznych wyliczeń, podzielić płatność na raty itp.

Wszystko to bywa wyzwaniem dla podatników uzupełniających pola tradycyjnych formularzy. Znacznie łatwiej i szybciej załatwią oni wymagane formalności za pomocą Kalkulatora Przyjaznych Deklaracji. To intuicyjny kreator, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces. Dopasowuje stawki, automatycznie wylicza podatek, dzieli go na raty, a gdy popełnisz błąd lub ominiesz jakieś informacje – poprosi o poprawę lub uzupełnienie.

Przygotowany za pomocą Przyjaznych Deklaracji formularz DN-1 jest gotowy do wydruku lub wysyłki elektronicznej. Nawet jeśli wolisz tradycyjną wizytę w urzędzie, warto wspomóc się nowoczesną technologią. 

Kiedy zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby prawne płacą należny podatek od nieruchomości w 12 proporcjonalnych ratach – do 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli wysokość podatku nie przekroczy 100 zł, podlega jednorazowej płatności w terminie pierwszej raty. 

Ważne! Jeśli podatek od nieruchomości został w przeszłości błędnie wyliczony, w wyniku czego powstała nadpłata, właściciel nieruchomości może domagać się zwrotu nawet do 5 lat wstecz.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz