Start kariery » Studia i nauka » Czy warto studiować okcydentalistykę?
Studia i nauka

Czy warto studiować okcydentalistykę?

Okcydentalistyka to podobno polski wynalazek na skalę światową. Kierunek humanistyczny, którego studenci kompleksowo zajmują się cywilizacją Zachodu – jej kulturą, sztuką, historią czy religią. Okcydentalistyka ma być odpowiedzią na liczne kierunki traktujące o szeroko rozumianym Wschodzie. Czy nauka o wszystkim nie jest nauką o niczym i czy jest po niej praca?

Dla kogo okcydentalistyka?

Dla humanistów zakochanych w kulturze Zachodu. Od jego historii, przez literaturę sztukę, filozofię aż po muzykę popularną. Wybierając się na okcydentalistykę powinieneś być oczytany, kreatywny, komunikatywny i elokwentny – to pomoże Ci w prowadzeniu dyskusji czy przedstawianiu prezentacji. Przygotuj się także na sporo praktycznych ćwiczeń oraz zaliczeń w formie projektów. Zwróć uwagę, że powinieneś posiadać podstawią wiedzę  z wielu dziedzin i zastosować ją do rozwiązania konkretnych problemów.

Jak dostać się na okcydentalistykę?

Musisz dobrze zdać maturę z do wyboru: polskiego, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie. Obowiązkowy jest także wybrany język nowożytny. Dodatkowe punkty uzyskasz chwaląc się wynikami z historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka greckiego i kultura antycznej lub drugiego języka obcego.

Jakie przedmioty na okcydentalistyce?

Czekają na Ciebie m.in.: europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu, różnorodność form racjonalności i kryzys zaufania do rozumu, filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych, rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku, elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki, analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych, recepcja i analiza dzieł sztuki, sposoby pojmowania kultury i kształtowania tożsamości Zachodu, konsekwencje przewrotów technologicznych, nadzieje i rozczarowania nowoczesności, racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty,  interpretacja i krytyka źródeł historycznych.

Jaka praca po okcydentalistyce?

Złośliwi mówią, że żadna, ale to nie do końca prawda. Po okcydentalistyce możesz zostać oksydentalistą – czyli mówiąc po ludzku kimś w rodzaju eksperta od cywilizacji Zachodu. Znajdziesz też zatrudnienie jako krytyk sztuki, w muzeach, w instytucjach prowadzących działalność związaną z Zachodem czy jako dziennikarz. To zależy jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz dysponował i w którym kierunku chcesz się rozwijać. Choć po okcydentalistyce, pewnie ciągnie Cię na zachód 😉

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz