Start kariery » Pozostałe » Ile kosztują drukarki fiskalne online?
Pozostałe

Ile kosztują drukarki fiskalne online?

Zakup drukarki fiskalnej online nie jest rzeczą prostą. Cena konkretnego modelu zależy bowiem od wielu różnych czynników. Co zatem warto wiedzieć przed zakupem takiego urządzenia? Jakie koszty trzeba będzie ponieść z tytułu jego nabycia, a jakie z tytułu fiskalizacji? Zapraszamy do artykułu.

Czym jest drukarka fiskalna online?

Drukarka fiskalna jest urządzeniem, którego zadaniem jest wydrukowanie dokumentów sprzedażowych, będących potwierdzeniem realizacji określonych transakcji. Co ważne – sama drukarka nie jest urządzeniem samodzielnym! W przeciwieństwie do kasy fiskalnej nie posiada ona własnego programu sprzedażowego, lecz korzysta ona z zasobów zewnętrznych. W związku z tym, że jest to (zgodnie z aktualnymi przepisami) urządzenie pracujące w trybie online, wszystkie ewidencjonowane za jego pomocą transakcje, będą przesyłane za pomocą interfejsu online wprost do systemów ewidencji skarbowej. Dzięki temu odbiorca danych, będzie miał stały dostęp do przekazywanych (w czasie rzeczywistym) informacji.

Ulgi, koszty i ogólnie o finansach

Ile kosztują drukarki fiskalne online? Ich cena jest zależna od wielu czynników, m. in. od:

 • zastosowania drukarek,
 • dostępnych funkcjonalności,
 • wbudowanej pamięci,
 • zastosowanego interfejsu.

Co ważne – zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Finansów – na zakup kasy online przysługuje pewna ulga. Warto jednak podkreślić, że nie dotyczy ona wszystkich osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z ulgi mogą skorzystać przede wszystkim:

 • nowi podatnicy, którzy wcześniej nie posiadali kasy fiskalnej,
 • podatnicy, którzy poprzez ustawę zostali zobligowani do zakupu kasy online.

O jakich ulgach mowa? Zgodnie z ustawą podatnik może liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 90 procent kosztów zakupu kasy. Niestety występuje tu też pewne ograniczenie, które określa maksymalną, rzeczywistą kwotę wspomnianego dofinansowania. Zgodnie z aktualnymi przepisami, kwota ta nie może być wyższa niż 700 złotych. W praktyce oznacza to, że kupując kasę np. za 1300 złotych, podatnik może skorzystać jedynie z 700 złotowego odliczenia, dzięki któremu jej koszt spadnie do 600 złotych. Oczywiście fakt zakupu nowej drukarki fiskalnej online nie oznacza, że podatnik jest zwolniony z konieczności przeprowadzenia jej fiskalizacji.

Interfejs – podstawowe informacje

W przypadku inwestycji w drukarki fiskalne online ceny nie muszą dotyczyć wyłącznie samej drukarki, ale też mogą zostać podwyższone o koszty zakupu powiązanego z nimi interfejsu. Przypomnijmy, że drukarki fiskalne online są tylko urządzeniami wykonawczymi, co stawia je w opozycji do kas fiskalnych. Zadaniem drukarki jest sporządzanie dokumentów sprzedaży, przy czym wszystkie niezbędne obliczenia są realizowane w komputerze. Dzięki temu możliwe jest:

 • zwiększenie efektywności pracy stanowiska kasowego w odniesieniu do typowej kasy fiskalnej,
 • zwiększenie bazy danych produktów, których sprzedaż będzie ewidencjonowana w ramach stanowiska sprzedażowego,
 • poprawienie wydajności stanowiska kasowego, a co za tym idzie – jego łatwiejsza obsługa (transakcje są realizowane w oparciu o program komputerowy).

Ulga – warunki jej uzyskania

Aby uzyskać ulgę na zakup drukarki fiskalnej online, przedsiębiorca (podatnik) musi spełnić szereg warunków. Oto najważniejsze z nich:

 1. Terminowa fiskalizacja drukarki online – fiskalizacja jest obowiązkiem przedsiębiorcy, aczkolwiek jej niedopełnienie wiąże się z szeregiem sankcji o charakterze finansowym. Brak dofinansowania jest zatem kolejną formą kary, jaką z tego tytułu poniesie przedsiębiorca.
 2. Wymóg prawny – dofinansowanie przysługuje wyłącznie tym podmiotom, które (biorąc pod uwagę aktualne przepisy) są zobligowane do korzystania ze sprzedażowych urządzeń ewidencyjnych online.
 3. Dotrzymanie terminów – aby uzyskać stosowne dofinansowanie, konieczne jest rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez Ustawodawcę terminem.
 4. Formalizacja – przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania na zakup drukarki fiskalnej online, jest zobowiązany do przedstawienia tożsamemu dla miejsca prowadzenia działalności Urzędowi Skarbowemu, wszystkich kopii faktur zakupu, dowodów zapłaty, a także kopii raportu miesięcznego, dzięki którym może on potwierdzić rozpoczęcie ewidencji sprzedaży.

Uwaga! Przyznanie ulgi nie oznacza, że otrzymało się ją „na zawsze”. Wręcz przeciwnie – podatnik może ją stracić, jeśli w ciągu trzech lat od fiskalizacji, urządzenie nie zostało objęte wymaganym przez ustawę o podatku VAT przeglądem technicznym. Jej zwrócenie będzie konieczne również wtedy, jeśli komunikacja online z KAS nie przebiegała zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

Fiskalizacja – ile trzeba za nią zapłacić?

Do łącznych kosztów zakupu drukarki fiskalnej online, należy również doliczyć kwotę wynikającą z konieczności jej fiskalizacji. Wysokość tej kwoty jest dość zróżnicowana, gdyż zależy ona wyłącznie od wolnorynkowych przepisów. Niemniej przyjęło się, że koszt takiej usługi waha się w okolicach 50 – 150 złotych. Będzie on wyższy, jeśli np. zostanie ona zrealizowana na miejscu, czyli w siedzibie firmy ewidencjonującej transakcje handlowe.

Kilka słów podsumowania

Ile kosztują drukarki fiskalne online? Odpowiedź na to pytanie jest dość trudna, aczkolwiek jest to najczęściej kwota od 1500 do 2500 złotych za pojedyncze urządzenie. Po odliczeniu dofinansowania, wartość ta może spaść do 800 – 1800 złotych.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz