Start kariery » Finanse i przedsiębiorczość » Księgowy w Warszawie
Finanse i przedsiębiorczość

Księgowy w Warszawie

Księgowi to osoby zajmujący się prowadzeniem analizowaniem operacji finansowych firmy lub klientów indywidualnych. Wymaga się od nich odporności na stres, znajomości matematyki i znajomości aktualnego ustroju prawa. W tej profesji pracodawcy cenią zaangażowanie oraz sumienne wykonywanie obowiązków. Księgowi w znacznym stopniu odciążają szefów i pracowników danych firm, wpływając pozytywnie na ich działania.

ZADANIA W KSIĘGOWOŚCI

Księgowy znajdzie zatrudnienie w korporacjach, przedsiębiorstwach lub lokalnych firmach. Obowiązki księgowych to głównie: sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowanie bieżących wydatków, wyliczanie rezerw oraz podatków, przygotowywanie i wykonywanie przelewów bankowych oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją. Warszawscy księgowi zajmują się również współpracą z instytucjami zewnętrznymi typu ZUS, GUS czy NBP.

Warto podkreślić, że wykonywanie tego zawodu jest obciążone odpowiedzialnością, ponieważ to głównie księgowi mogą ponieść kary za wszystkie możliwe błędy w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszystkie transakcje zawierane w firmie były odpowiednio udokumentowane w księgach rachunkowych.

KWALIFIKACJE I WYMAGANIA

Nie ma konkretnego kierunku, który jest wymagany do wykonywania obowiązków w tym zawodzie. Przyszli księgowy wybierają takie kierunki studiów jak: ekonomia, finanse i rachunkowość lub zarządzanie i marketing. Dostępne są także kursy do pracy w tym zawodzie.

18 lipca 2012 roku została sporządzona ustawa przez Ministerstwo Finansów, które określa, kto i na jakich zasadach może otrzymać certyfikat księgowego. Zostały napisane inne wytyczne dla osób z wyższym wykształceniem, a inne dla tych, którzy ukończyli kurs na księgowego. Podstawowym warunkiem jest odbycie praktyk:

  • 2-letnich – osoby z wykształceniem średnim (z koniecznością zdania egzaminu Ministra Finansów),
  • 3-letnich – osoby z wykształceniem wyższym (zaliczane są także do tego studia podyplomowe o specjalizacji księgowej).

Prowadzenie księgowości firmy bywa trudne i skomplikowane. Patrząc na ostatnie lata, można zauważyć duże zmiany w tej branży. Wszystko za sprawą zmieniającego się prawa podatkowego i ustroju państwa. Należy być świadomym, że wymagania wobec specjalistów z tej dziedziny cały czas się zmieniają, dlatego warto zainwestować w rozwój zawodowy. Jest to także związane z powstaniem licznych programów oraz aplikacji, które są używane w wielu firmach.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz