Start kariery » Biznes » Na czym polega przekształcenie przedsiębiorstwa
Biznes

Na czym polega przekształcenie przedsiębiorstwa

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć warunki, które będą zmuszały przedsiębiorcę do zmiany lub przekształcenia prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu takiej decyzji warto aby przedsiębiorca każdorazowo ocenił zalety i wady danej formy oraz specyfikę. Przy wyborze formy działalności należy uwzględniać rodzaj działalności, liczbę wspólników z którymi się współpracuje, na jaką skalę działalności działa nasza firma, kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy, jaką formę opodatkowania i jaki mamy rodzaj prowadzonej księgowości.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć warunki, które będą zmuszały przedsiębiorcę do zmiany lub przekształcenia prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu takiej decyzji warto aby przedsiębiorca każdorazowo ocenił zalety i wady danej formy oraz specyfikę. Przy wyborze formy działalności należy uwzględniać rodzaj działalności, liczbę wspólników z którymi się współpracuje, na jaką skalę działalności działa nasza firma, kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy, jaką formę opodatkowania i jaki mamy rodzaj prowadzonej księgowości. Bardzo ważną kwestią jest wiedza na temat tego, kto ma wpływ na podejmowanie decyzji, jakie są koszty założenia oraz sposoby pozyskiwania kapitału. Czynniki wymienione wcześniej determinują wybór docelowej formy prowadzenia działalności. Oprócz tego wpływ mają również czynniki prawno-administracyjne np. banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie czy giełdy, które mogą działać tylko jako spółki akcyjne. Procedura przekształcania działalności gospodarczej uregulowana jest Kodeksie spółek handlowych.

Typy i rodzaje przekształceń

Przekształcenie może wystąpić w dwóch opcjach. Pierwsza polega na zamianie dotychczasowej struktury w ramach tego samego typu osobowości. Przykładem niech będzie przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Druga zaś zamiana dotyczy zamiany różnych typów prawnych. Tu jako przykład niech będzie przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego na firmę będącą spółką akcyjną.

Cel przekształcenia

Celem przekształcenia jest dokonanie procesu, który pozwala zachować tożsamość podmiotową i nie przeprowadzać kosztownego postępowania likwidacyjnego. Przekształcenie ma też na celu utrzymać koncesję jeśli się takową posiada czy zezwolenie oraz kontynuować prawa i obowiązki cywilnoprawne. Przekształcenie polega na modyfikacji typu spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, sposobu w jaki jest prowadzona, a przede wszystkim bez zmiany większości wspólników. W ramach przekształcenia nie jest konieczne rozwiązanie starej spółki i utworzenie na jej miejsce nowej. Zachowana jest wtedy pełna ciągłość ekonomiczna, organizacyjna, prawna i podmiotowa przedsiębiorcy działającego na rynku. Szukasz sprawdzonego biura rachunkowego w Rzeszowie? Sprawdź ofertę Innovation.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz