Start kariery » Studia i nauka » Rozwój » Na czym polega coaching kariery i jakie przynosi korzyści?
Rozwój

Na czym polega coaching kariery i jakie przynosi korzyści?

Skuteczny coaching kariery to nieocenione narzędzie wspierające rozwój zawodowy. Ale czym dokładnie jest coaching kariery i jakie korzyści przynosi? Z jakich narzędzi warto skorzystać, aby coaching był faktycznie skuteczny? 

Czym jest coaching kariery zawodowej?

Coaching to proces zachodzący pomiędzy trenerem a coachee (klientem), który koncentruje się na szerokim rozwoju zawodowym. Może być stosowany zarówno przez osoby poszukujące zatrudnienia i starające się znaleźć najodpowiedniejszą ścieżkę zawodową, jak i przez pracowników dążących do nowych wyzwań w obecnym miejscu pracy. W centrum tego procesu leży partnerstwo, które kreatywnie wspiera osiągnięcie celów zawodowych klienta.

Coaching kariery obejmuje wiele etapów, takich jak identyfikacja mocnych stron, wytyczanie ścieżek kariery, zdobywanie nowych kompetencji, wzmacnianie pewności siebie i wiele innych. W odróżnieniu od tradycyjnego doradztwa zawodowego coaching kariery to bardziej dogłębna praca. Ponadto ważne jest założenie, iż to klient jest źródłem rozwiązań i możliwości. 

Dlaczego warto skorzystać z coachingu kariery?

Niezależnie od okoliczności coaching kariery umożliwia osiągnięcie założonych celów zawodowych i poprawę pozycji klienta na rynku pracy. Ponadto:

 • Buduje lub wzmacnia motywację pracownika. 
 • Pomaga w odszukaniu prawdziwego celu zawodowego. 
 • Wspiera samodzielne zarządzanie karierą. 
 • Umożliwia rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, np. stosowanie i przyjmowanie feedbacku.
 • Usuwa blokady mentalne (np. przeświadczenia, że na pewno się nie uda) w rozwoju kariery.
 • Pomaga w ochronie przed wypaleniem zawodowym, np. poprzez rezygnację z zajęcia, które nie daje satysfakcji. 
 • Pomaga w znalezieniu nowych możliwości wewnątrz obecnej firmy zamiast zmiany pracy.
 • Uczy autoprezentacji i “sprzedania się” na rynku pracy. 
 • Zwiększa potencjał zawodowy, co przekłada się na zarobki m.in. poprzez lepsze zrozumienie rynku pracy.
 • Zwiększa równowagę między pracą a życiem prywatnym.
 • Wspiera w zarządzaniu zmianą.

Narzędzia pomocne w określaniu potencjału zawodowego

Aby coaching kariery mógł przynieść pożądane efekty, warto korzystać z różnych narzędzi wspierających rozwój zawodowy. Oto niektóre z nich:

 • Analiza SWOT – przydatna w identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z karierą. Jest to podstawa opracowania strategii rozwoju.
 • Mapa kompetencji, która pomaga określić, jakie umiejętności, wiedza i doświadczenie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w wybranej dziedzinie.
 • Rozmowa coachingowa. To aktywne słuchanie i zadawanie pytań, które prowokują myślenie klienta, pomagając mu lepiej zrozumieć cele, wyzwania i możliwości.
 • Feedback, który jest nieodzowny do monitorowania postępów w procesie zmiany kariery i osiągania celów.
 • Extended DISC® to narzędzie biznesowe, które bada m.in. naturalne predyspozycje i zachowania, określając w jakich zadaniach klient czuje się komfortowo, a w jakich nie. 

Podsumowanie

Coaching kariery stanowi więc kluczowe narzędzie dla tych, którzy pragną świadomie kształtować swoją ścieżkę zawodową. Jest to proces współpracy między coachem a klientem, mający na celu głęboki rozwój zawodowy, który przekracza granice tradycyjnego doradztwa. Coaching pomaga w identyfikacji mocnych stron, wyznaczaniu celów kariery, rozwijaniu kompetencji i budowaniu pewności siebie. Przynosi korzyści takie jak wzrost motywacji, lepsze zarządzanie karierą, rozwój umiejętności komunikacyjnych, przezwyciężanie barier mentalnych, ochrona przed wypaleniem zawodowym, a także zwiększenie potencjału zarobkowego i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Efektywność coachingu jest wspomagana przez narzędzia takie jak analiza SWOT, mapa kompetencji, rozmowy coachingowe, feedback oraz zastosowanie narzędzi takich jak Extended DISC®, które pomagają zrozumieć naturalne predyspozycje klienta. W rezultacie, coaching kariery jest inwestycją w rozwój osobisty, który przekłada się na realne korzyści w życiu zawodowym.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz