Start kariery » Praca » Rekrutacja inżynierów w sektorze lotniczym w Polsce.
Biznes Praca

Rekrutacja inżynierów w sektorze lotniczym w Polsce.

Airplane Aircraft Airport Airliner

Polscy inżynierowie z branży lotniczej nie narzekają na brak ofert. Rynek pracy zmienia się z biegiem lat, jednak uczelnie techniczne nie są w stanie nasycić go specjalistami na bieżąco. Co więcej, do osiągnięcia wysokiego stopnia specjalizacji w tej branży konieczne jest zdobycie bogatego doświadczenia w praktyce. Firmy prowadzące rekrutację inżynierów są też zainteresowane ludźmi, którzy mogliby obsadzić stanowiska menedżerskie, operatorów maszyn CNC, spawaczy i mechaników.

Dlaczego rekrutację inżynierów warto powierzyć profesjonalistom?

Nader często okazuje się, że pozyskanie nowego pracownika do sektora lotniczego jest w obecnym momencie zadaniem co najmniej trudnym. Pracodawcy starają się dobrze wyważyć własne wymagania i warunki, jakie są w stanie zaoferować potencjalnym kandydatom. To jednak nie wystarcza. Z tego względu coraz większym powodzeniem cieszą się profesjonalne firmy rekrutacyjne, które w znacznym stopniu odciążają przedsiębiorców w tym zakresie.

Rekrutacja inżynierów we współpracy z przedsiębiorstwem pośredniczącym wymaga od potencjalnego pracodawcy jedynie precyzyjnego określenia własnych wymagań. Rekruterzy mają świadomość, jak dużą odpowiedzialnością obarczone są zawody powiązane z lotnictwem. Są też świetnie przygotowani do zgromadzenia wszelkich niezbędnych informacji na podstawie rozmowy z zainteresowanym zatrudnieniem inżynierów przedsiębiorcą, zanim jeszcze rozpoczną swój research. Dzięki szerokiej sieci kontaktów i korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających wyszukać odpowiednie osoby metodą direct search mają stały dostęp do ogromnej bazy specjalistów.

W rekrutacji dotyczącej branży lotniczej najlepiej sprawdzają się jednak nie tyle firmy o szerokim spektrum działalności, co raczej te, które są wyspecjalizowane w pozyskiwaniu inżynierów. Zatrudnieni w nich rekruterzy mają przygotowanie merytoryczne niezbędne do kontaktowania ze sobą ludzi funkcjonujących w wymagających szerokiej wiedzy technicznej sektorach rynku.

Kontrakt czy umowa na stałe? Rekruterzy specjalizujący się w pozyskiwaniu inżynierów pomagają przy obu formach zatrudnienia.

Kolejnym tematem, z jakim warto się zmierzyć przy rekrutacji inżynierów dla branży lotniczej, są oczekiwania osób, które mają umiejętności niezbędne do objęcia oferowanego stanowiska. Pracodawca zazwyczaj jest zainteresowany sprawdzeniem, jak współpraca z danym specjalistą będzie przebiegać w praktyce. Z tego względu inżynierom często oferuje się na początku pracę na zasadzie kontraktu. Wielu specjalistów w branży wysoko ceni sobie tę formę zatrudnienia, stanowi ona bowiem szansę na zapoznanie się z warunkami panującymi w danej firmie. Kontrakty wykorzystywane są także do pozyskania inżynierów na potrzeby konkretnych projektów lub w momentach, kiedy firma zmaga się z brakami kadrowymi o charakterze chwilowym.

Doświadczenie wskazuje, że po pierwszym kontrakcie pracownicy z branży lotniczej często zostają w danej firmie na dłużej. Z tego względu podejmując współpracę w zakresie rekrutacji inżynierów z sektora lotniczego, dobrze jest postawić na firmy dobrze zaznajomione z zagadnieniami kontraktingu i mogące udzielić w tym zakresie solidnego wsparcia.

tagi

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz