Start kariery » Biznes » Pomysł na biznes » Jak otworzyć firmę transportową?
Pomysł na biznes

Jak otworzyć firmę transportową?

W niedalekim sąsiedztwie powstały duże obiekty magazynowe. Na ulicach miasta widać osobowe samochody z meblami na dachu. Na rozkładach jazdy autobusów ubyło kilku pozycji. Ludzie na przystankach narzekają: co za czasy, nie można dojechać do pracy. Jeśli wtedy pomyślisz, że  w końcu masz rynkową niszę na dłoni, jesteś już przedsiębiorcą! Przedsiębiorca to przede wszystkim dobry obserwator. Rozpoznanie rynku zrobione, posiadasz odpowiedni samochód, masz prawo jazdy z kategorią B, C… Wszystko już masz, by założyć swoją firmę transportową.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. rozgranicza działalność transportową przy użyciu samochodu osobowego o dopuszczalnej masie 3,5 t od działalności transportowej przy użyciu cięższych samochodów. Do świadczenia usług przewozowych samochodem o całkowitej masie 3,5 t , ustawodawca nie przewidział wielu utrudnień. Wystarczy zwykłe prawo jazdy odpowiednie do pojazdu i zwykła procedura rejestracyjna w gminie, w systemie CEIDG.

W pierwszej kolejności przy zakładaniu firmy należy zdecydowac o formie prawnej jej prowadzenia. Działalnośc godpodarczą, której definicje znajdziemy w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej można prowadzić samemu lub w spółkach. Forma ta może być zmieniona  na każdym etapie prowadzenia działalności bez konieczności jej zamykania. Przepisy funkcjonowania spółek cywilnych znajdziemy w Kodeksie Cywilnym, a spółek handlowych (osobowych i kapitałowych) w Kodeksie Spółek Handlowych.  Koniecznie trzeba przygotować następujące dane: nazwę firmy, adres działalności, datę rozpoczęcia, należy określić sposób i rodzaj opodatkowania oraz kod działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.  Do Urzędu Skarbowego należy zgłosić firmę, która działa w formie spółki cywilnej. Taka spółka musi mieć swój NIP.  Na zgłoszenie się do ZUS, przedsiębiorca ma 7 dni. Wniosek CIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczenia płatnika. Jeśli zatrudniamy siebie w firmie i z niej tylko uzyskujemy dochody to w ZUSie wypełniamy druk ZUS ZUA, w innym przypadku wypełnia się druk ZUS ZZA  Koniecznie trzeba sobie wyrobić pieczątkę, choć nie jest to obligatoryjne, ale bardzo wygodne. Nasze kroki teraz powinniśmy skierować do banku, by utworzyć konto. Udajemy się tam z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, pieczątką i umową spółki cywilnej, gdy takowa istnieje. Numer konta należy uzupełnić w dokumentach Urzędu Skarbowego i ZUS, można zrobić to przez aktualizację danych firmy w CEIDG. Dostępna jest infolinia CEIDG o numerze telefonu: 801 055 088 lub 22 100 20 79.

Inaczej rzecz się przedstawia ze świadczeniem usług samochodem o masie przekraczającej owe 3,5 t. Chcąc prowadzić działalnośc transportową należy do właściwego ze względu siedziby firmy Starostwa o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Za zezwolenie na przewóz osób należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł, oraz opłatę  w tej samej wysokości za przewóz rzeczy, a okres jego ważności nie jest oznaczony.  Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca albo conajmniej jeden ze wspólników czy pracowników firmy musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych  (egzamin z wiedzy odrogowym przewozie rzeczy i osób, potwierdzający umiejętności osoby egzaminowanej w dziedzinie obowiązujących przepisów celnych, umów międzynarodowych, przepisów transportowych). Jego koszt to 800 zł.  NW dalszej kolejności należy uzyskać  licencję na wykonywanie transportu drogowego  lub/i w  zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub osób. Załącznikiem do wniosku o licencję jest wypis z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Wypisy takie powinien uzyskać przedsiębiorca i wszyscy kierowcy, których on ma zamiar zatrudnić.  Ponadto każdy ubiegający się o licencje musi wykazać, że jest w posiadaniu środków zabezpieczających w wysokości od 9 do 50 tys. euro.

Jeśli planujemy usługi transportowe na terenie Polski po licencję musimy udać się z wnioskiem do właściwego Starostwa.  Do usług poza granicami kraju potrzeba licencji transportowej wspólnotowej od Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726) znajdziemy szczegółowy wykaz wysokości opłat za poszczególne rodzaje licencji( licencja na krajowy transport drogowy taksówką, licencja na wykonywanie przewozów pojazdem osobowym niebędącym taksówką, licencja na wykonywanie przewozów krajowego transportu drogowego rzeczy, licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób).Opłata za wydanie licencji jest określona w wyżej wymienionym  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, można uzyskać ją na różne okresy  i występuje w przedziale od 200 zł do 5 tys. zł. Licencja udzielana jest na 2 do 50 lat, ale może być cofnięta, bądź wstrzymana.  Przedsiębiorca ubiegający sie o licencję nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne i nie wydano dla niego prawomocnego orzeczenia zakazującego działań w obszarze transportu drogowego. Wydanie licencji następuje w zwykłym trybie administracyjnym czyli 30 dni od daty złożenia wniosku. Za brak takiej licencji przy świadczeniu usług transportowych grozi kara w wysokości 8 tys. zł.

Dla przewoźników osób Starostwo lub Urząd Miasta wydaje na wniosek zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych.  Opłata za uzyskanie zezwolenia jest uzależniona od okresu ważności i wynosi od 250 zł/ 1 rok do 550 zł na 5 lat.  Koniecznym jest także wymóg stosowania w pojazdach użytkowanych w transporcie drogowym zapisu aktywności kierowcy w postaci tachografu. Wszelkie zwolnienia od zastosowania tego urządzenia w pojazdach znajdziemy na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego:  http://www.gitd.gov.pl/content/tachografy-czas-pracy-kierowcow. Przeciętny koszt tachografu to 1 do 3 tys. zł., ręczny czytnik tachografu 600 zł., program komputerowy do odczytywania kart tachografu to kolejne 6 do 20 tys. zł.

Najwyższy koszt to jednak samochody. Warto się zastanowić nad ofertą leasingową lub kredytową , a także pomyśleć nad dogodną formą prawną istnienia firmy. Być może funkcjonowanie na zasadzie spółki będzie korzystne. Należy koniecznie umieścić firmę na stronie w internecie i zadbać o chwytliwe hasło reklamowe na pojazdach. Do właściwego funkcjonowania potrzebne byłoby pomieszczenie na biuro i warto byłoby zabezpieczyć miejsce dla ewentualnego chwilowego składowania przewożonych towarów. Dla firmy oferującej przewóz osób koniecznie trzeba przewidzieć kolorowe ulotki informacyjne oraz zadbać o kontakty ze szkołami, gdyż tam znajdzie się potencjalny klient. Koszt dobrej reklamy to wydatek rzędu 3 tys. zł. Kolejnym wydatkiem sa też opłaty za korzystanie z dróg i autostrad oraz stale rosnące ceny paliwa. Firma transportowa to droga inwestycja. Decyzja o jej utworzeniu należy do trudnych, ale być może trud administracyjny przyniesie zamierzony  ekonomiczny efekt. Czas obserwować drogi, ulice i przystanki ….

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • „Czas obserwować drogi, ulice i przystanki” – i co z tego wyniknie??? Koszt załoŻenia firmy transportowej z jednym używanym tirem to 150 tys. A głównym problemem jest znalezienie jazdy, co jest naprawdę trudne za sensowne pieniądze. W internecie znajdziecie tylko oferty poniżej opłacalności. Trzeba mieć po prostu dojścia – znajomych kierowników fabryk. Lepiej juz po prostu zatrudnić się jako kierowca.