Start kariery » Biznes » Pomysł na biznes » Warsztat samochodowy – dobry pomysł na biznes?
Pomysł na biznes

Warsztat samochodowy – dobry pomysł na biznes?

Są wśród nas ludzie, którym dłubanie w silnikach samochodowych i smar na rękach zupełnie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie- to sprawia im przyjemność. Jeśli należysz do takich ludzi, możesz spokojnie zacząć tworzyć dla siebie miejsce pracy w postaci warsztatu naprawy samochodów.

Jak spełnić niezbędne wymogi?

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że używanych aut na polskich drogach przybywa. Wszystkie samochody ulegają usterkom, co dla właścicieli warsztatów jest rzeczą pożądaną.Na początek przydałoby się zastanowić gdzie chcemy otworzyć warsztat, bo odpowiednie usytuowanie wiąże się bezpośrednio z profilem działania warsztatu oraz zasięgiem, z którego łatwo o potencjalnych klientów. Koniecznie trzeba rozpoznać okolicę, czy w najbliższym otoczeniu nie funkcjonuje już zakład naprawczy o podobnym profilu działania. Trzeba też rozpoznać rynek dostawców części w sąsiedztwie i najlepiej podpisać z nimi umowy o dostarczanie części samochodowych do naszego warsztatu. Po ustaleniu odpowiedniej lokalizacji należy sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, czy działka na której warsztat ma powstać należy do działek pod działalność usługową lub przemysłową. Ważną rzeczą jest też decyzja o formie istnienia firmy. Każdy może prowadzić działalność gospodarczą osobiście, w spółkach cywilnych (istota zawarta w Kodeksie Cywilnym)lub handlowych ( zasady funkcjonowania podane w Kodeksie Spółek Handlowych). Ważnym jest, aby o tym zdecydować przed staraniem się o pozwolenia na działalność. W urzędzie gminy złożymy wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  Urząd po zaciągnięciu opinii od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej wydaje decyzję w ciągu 90 do 180 dni, a zapłacimy za nią od 6 do 12 tys.  zł .

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r o przedsięwzięciach mogących znacząco wpływać na środowisko & ust. 1 pkt 76 (Dz. U. Nr 213 poz. 1397). Według tego rozporzadzenia prowadzenie warsztatu to działalność mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Teraz należy oszacować wstępnie jaka ilość odpadów będzie pozostawać w przyszłej firmie. Jeśli ich ilośc będzie do 100 kg rocznie, należy przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Informacja powinna zawierać rodzaj i ilość odpadów,  wskazówki zapobiegania powstawania odpadów, opis sposobu gospodarowania odpadami w firmie, oraz wskazanie miejsca magazynowania tych odpadów.  Informację należy przedstawić do Urzędu Marszałkowskiego (odpady wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r  Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)lub do Starostwa, jeżeli mamy do czynienia z pozostałymi odpadami na conajmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności w 4 egzemplarzach.

Jeżeli zadeklarujemy ilość odpadów powyżej 100 kg, ale nie więcej niż 1000 kg w ciągu roku, potrzebny nam będzie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON). Później skałdamy wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Decyzja wydawana jest na 10 lat przez  UrząduMarszałkowski (odpady wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r  Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)lub do Starostwo, jeżeli mamy do czynienia z pozostałymi odpadami. Opłata skarbowa w przypadku zatwierdzenia PGON decyzją wynosi 505 zł, a właściwy urząd wydaje ją w zwykłym trybie administracyjnym, czyli 30 lub 60 dni. Jeśli warsztat będzie świadczył usługi w zakresie malowania i lakierowania pojazdów dodatkowo należy zgłosić instalację lub uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których emisja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Koniecznie prowadzący warsztat musi mieć podpisaną umowę na odbiór wytwarzanych odpadów i przekazanie ich do przetwarzania.

Rejestracja działalności warsztatu samochodowego

Po uzyskaniu takich decyzji można przystąpić do rejestracji firmy w gminie w systemie CEIDG. Koniecznie trzeba przygotować następujące dane: nazwę firmy, adres działalności, datę rozpoczęcia, należy określić sposób i rodzaj opodatkowania oraz kod działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.  Do Urzędu Skarbowego należy zgłosić firmę, która działa w formie spółki cywilnej. Taka spółka musi mieć swój NIP.  Na zgłoszenie się do ZUS, przedsiębiorca ma 7 dni. Wniosek CIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczenia płatnika. Jeśli zatrudniamy siebie w firmie i z niej tylko uzyskujemy dochody to w ZUSie wypełniamy druk ZUS ZUA, w innym przypadku wypełnia się druk ZUS ZZA  Koniecznie trzeba sobie wyrobić pieczątkę, choć nie jest to obligatoryjne, ale bardzo wygodne. Nasze kroki teraz powinniśmy skierować do banku, by utworzyć konto. Udajemy się tam z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, pieczątką i umową spółki cywilnej, gdy takowa istnieje. Numer konta należy uzupełnić w dokumentach Urzędu Skarbowego i ZUS, można zrobić to przez aktualizację danych firmy w CEIDG. Dostępna jest infolinia CEIDG o numerze telefonu: 801 055 088 lub 22 100 20 79.

Jak wyposażyć i ile kosztuje wyposażenie warsztatu samochodowego?

Warsztat w wersji podstawowej powinien posiadać dwa stanowiska do obsługi aut z kanałem lub podnośnikami, pomieszczenie na biuro, magazyn części i narzędzi (urządzenia do diagnostyki aut, podnośniki, mierniki, klucze, prasa hydrauliczna, narzędzia do regulacji sprzęgła.

Należy liczyć się  z kosztami wyposażenia warsztatu w komputery do diagnostyki i programy komputerowe, które niestety są bardzo drogie, tym bardziej, że potrzeba osobnego programu  do poszczególnych marek samochodów. To koszt ok. 3 tys. zł za sztukę. Kanał to także droga inwestycja, alternatywny podnośnik zaś kosztowałby ok. 8 tys. Potrzeba jeszcze mierników za ok. 800 zł., wózka narzędziowego , którego koszt to 3 tys. zł., kompresora ok. 800 zł, wysysarka oleju to koszt 600 zł. Najdroższy będzie zakup urządzenia do geometrii kół ( 30 tys. ), oraz analizatora spalin ( 20 tys.). Pracownicy to koszt 3 tys. zł na jednego mechanika, zakup bieżących części 10 tys., opłaty stałe to koszt ok. 1 tys. zł.

W dzisiejszych czasach każda firma musi mieć swoją stronę internetową. Koszt utworzenia to najmniej 700 zł, a opłaty z nim związane to kolejny tysiąc rocznie. Warto pomyśleć o wizytówkach i banerze reklamowym. Każdy szanujący się warsztat posiada też na wyposażeniu samochód zastępczy. To dobre wyjście, zwłaszcza, gdy usterka wymaga dłuższego czasu naprawy.

Po wszystkich trudach pozostaje tylko liczenie zysków. Powodzenia!

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Bardzo ciekawy artykuł. Osobiście uważam, że warsztat samochodowy jest dobrym pomysłem na własny biznes, ale tylko w przypadku, gdy rzeczywiście robimy to, co lubimy. Inaczej to nie ma sensu. Znam kilka osób, które otworzyły warsztat, ale nie przynosiło to efektów.