Start kariery » Biznes » Jak założyć firmę w Niemczech?
Biznes Praca za granicą

Jak założyć firmę w Niemczech?

Jak założyć firmę w Niemczech?

Niemcy są jedną z najsilniejszych gospodarek świata. Nic więc dziwnego, że wielu obywateli innych krajów, którzy przebywają okresowo lub na stałe w tym państwie rozważają założenie własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Wbrew pozorom nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać, a już na pewno znacznie prostsze niż rozpoczęcie działalności w naszym kraju. W niniejszym tekście przedstawimy pokrótce, jak przebiega taki proces.

Kto może założyć firmę w Niemczech?

Pod tym względem niemieckie prawo jest dość liberalne i własną działalność gospodarczą może tam prowadzić właściwie każdy. Oczywiście pomaga w tym bycie obywatelem jednego z krajów UE, ale nie jest to niezbędne. Zakładanie firmy w Niemczech nie wymaga stałego zameldowania na terenie kraju — choć oczywiście jest wymogiem do rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym. Warto więc jednak takowe posiadać, gdyż niemieckie prawo podatkowe jest przyjazne przedsiębiorcom i przewiduje liczne ulgi. Oczywiście założenie firmy w Niemczech wiąże się też z kilkoma innymi wymaganiami, choć konkrety zależeć będą od charakteru danej działalności.

planowanie biznesu
Wymagane dokumenty

Przede wszystkim należy mieć przy sobie dwustronną kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu) oraz adres, pod którym firma ma być zarejestrowana. Jeśli firma ma się rozliczać według niemieckiego prawa podatkowego, należy przedłożyć także potwierdzenie zameldowania w Niemczech właściciela. Niektóre zawody wymagają także odpowiednich koncesji, zezwoleń i uprawnień, które również należy przedłożyć. Ponadto niektóre działalności gospodarcze wiąże się także z koniecznością wpisania firmy do rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej oraz przedłożenia stosownego zaświadczenia (pełną listę takich zawodów można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego urzędu). Gdy działalność wymaga wynajmowania lokalu, potrzebna będzie także umowa najmu. Wykonywanie części zawodów wiąże się z koniecznością poświadczenia niekaralności. Wszystkie te dokumenty muszą być przedstawione w języku niemieckim — wszystkie tłumaczenia muszą być uwierzytelnione (tzn. wykonane lub potwierdzone przez tłumacza przysięgłego), co często można załatwić już w samym urzędzie.

Branże wymagające dodatkowych zezwoleń

Oto lista często wybieranych branż wraz z potrzebnymi dokumentami:

 • Handel detaliczny — potrzebna jest zgoda na obrót lekami, mięsem mielonym, kręgowcami oraz bronią i amunicją.
 • Pośrednictwo pracy — wymaga zgody Krajowego Urzędu Pracy na wysyłanie tymczasowych pracowników do wykonywania pracy zarobkowej.
 • Rzemiosło (Handwerk) — do prowadzenia zakładu rzemieślniczego konieczny jest wpis do rejestru rzemieślników, który z kolei wymaga zdania egzaminu mistrzowskiego (bądź jego odpowiednika z innego kraju) lub uzyskania pozwolenia wyjątkowego. Wymóg rejestracji nie obejmuje zakładów „przemysłowych”, odznaczających się np. produkcją ze stanami magazynowymi, seryjnym procesem produkcji, ponadregionalnym rynkiem zbytu lub dużym stopniem automatyzacji.
 • Przewóz towarów — do transportu towarów pojazdami przekraczającymi łączną wagę 3,5 tony wymagana będzie zgoda właściwego urzędu komunikacji. Transport zagraniczny w ramach UE i państw Europejskiej Wspólnoty gospodarczej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) wymaga tzw. licencji wspólnotowej (EG-Lizenz). Pozwolenia te można uzyskać po wykazaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub przedłożeniu zaświadczenia zdania egzaminów specjalistycznych. Co więcej, urzędy sprawdzają także wiarygodność petenta oraz jego finansowe możliwości prowadzenia takiego zakładu.
 • Przewóz osób — odpłatny przewóz osób wymaga stosownego pozwolenia. Przy transporcie liniowym lub okolicznościowym można je uzyskać od organu właściwego dla zasięgu przewozów (np. od burmistrza lub prezydenta miasta). Dla przewozów taksówkami lub wypożyczonymi samochodami zezwoleń udziela wydział komunikacji niższego szczebla. W ich przypadku konieczne będzie też udowodnienie, że samochody są wykorzystywane w celu przewozów pasażerskich. Można to zrobić dzięki specjalistycznemu egzaminowi z ramienia odpowiedniej izby przemysłowo-handlowej (IHK), przynajmniej trzyletniej udokumentowanej działalności w firmie trudniącej się drogowym transportem osób lub specjalnemu egzaminowi końcowemu w cenionym zakładzie, wymagającym dalszego kształcenia w tym kierunku albo określonych szkoleń.

Gdzie należy się udać?

Aby móc założyć działalność gospodarczą na terenie Niemiec (Gewerbe), należy udać się do urzędu do spraw gospodarki (Gewerbeamt) odpowiedniego dla adresu przyszłej firmy. Zwykle mieści się on w ratuszu (Rathaus) lub w urzędzie miasta (Bürgeramt) — informacje o jego dokładnej lokalizacji znajdują się na jego stronie internetowej. W urzędzie tym należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełnić właściwy formularz. Zwykle robi to sam urzędnik na podstawie udzielanych przez petenta informacji o jego danych oraz działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć. Niezwykle ważna jest tutaj precyzja w określeniu charakteru działalności zakładanej firmy — niemieckie przepisy wymagają jednoznacznego określenia tego, czym dana firma się zajmuje (nie wystarczy zatem wpisać np. lakonicznego „transport” lub „rękodzieło”). Wszystko to jest wprowadzane do systemu, po czym petent otrzymuje wydruk, który trzeba dokładnie sprawdzić pod kątem poprawności i podpisać, gdy wszystko zgadza się ze stanem faktycznym. Na koniec należ uiścić opłatę meldunkową (zwykle 20-30 euro, zależnie od danego miasta). Można to zrobić od razu na miejscu lub później przelewem na podane przez urzędnika konto. Niektóre formy działalności gospodarczej wymagają także poświadczenia posiadania wymaganego kapitału początkowego. Ponadto świeżo upieczony przedsiębiorca musi mieć także wykupione stosowne ubezpieczenie (w uznanym przez urząd za godnym zaufania towarzystwie ubezpieczeniowy — zagraniczne polisy zwykle nie są akceptowane).

O fakcie rejestracji nowej firmy są automatycznie powiadamiane niektóre instytucje — przede wszystkim urząd skarbowy (Finanzamt) oraz izba przemysłowo-handlowa lub izba rzemieślnicza (w zależności od charakteru danej działalności gospodarczej). Przynależność do jednej z izb jest obowiązkiem prawnym i wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej. O szczegółach można się dowiedzieć z pism, które zostaną przysłane na adres firmy przez poszczególne instytucje. Wartym wspomnienia jest jednak fakt, że składek nie muszą opłacać firmy o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 5200 euro oraz działające dopiero rok lub dwa, których dochód nie przekroczył 25000 euro (członkowie izby rzemieślniczej w drugim roku opłacają połowę składki). Oczywiście należy to odpowiednio udokumentować. Natomiast urząd skarbowy przysyła formularz, który należy wypełnić i odesłać (zdarza się, że otrzymuje się go od razu przy rejestracji firmy) — jest on bowiem podstawą wystawienia numeru identyfikacji podatkowej, potrzebnego do rozliczania się według niemieckiego prawa podatkowego. Co ciekawe, wszystkie formalności poza wstępną rejestracją działalności gospodarczej, można załatwić drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udawania się do poszczególnych urzędów. Cały proces jest zatem znacznie przyjaźniejszy niż ten funkcjonujący np. w Polsce.

Formy działalności gospodarczej obowiązujące w Niemczech

Każda firma w Niemczech musi posiadać konkretną formę prawną. Zgłaszając chęć prowadzenia działalności, należy zatem wybrać jedną z nich. Jest ich całkiem sporo, jednak najczęściej wybierane to:

 • Einzelunternehmer (przedsiębiorstwo jednoosobowe),
 • Freiberufler (osoba wykonująca wolny zawód),
 • Kaufmann (handlowiec),
 • Partnerschaftsgesellschaft (spółka partnerska),
 • Offene Handelsgesellschaft (spółka jawna),
 • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (spółka cywilna).
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • Unternehmergesellschaft (spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością).

Szczegóły dotyczące zasad ich funkcjonowania i obowiązków właścicieli można znaleźć na stronie internetowej urzędu do spraw gospodarczych.

Podsumowanie

Działalność gospodarczą w Niemczech może prowadzić właściwie każdy, jeśli tylko spełni określone przepisami wymagania. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać skomplikowane, założenie firmy w Niemczech wiąże się ze zdecydowanie mniejszą biurokracją niż ma to miejsce chociażby w Polsce. Również niemieckie prawo podatkowe jest wyraźnie przyjaźniejsze, a większość formalności (także tych w urzędzie skarbowym) można załatwić drogą elektroniczną. Nic więc dziwnego, że Niemcy są popularnym celem dla przedsiębiorców z wielu krajów Europy.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz