Start kariery » Praca » Poszukiwanie pracy » Jakie dokumenty są konieczne do podjęcia pracy w Niemczech?
Poszukiwanie pracy Praca za granicą

Jakie dokumenty są konieczne do podjęcia pracy w Niemczech?

rozliczenia wynagrodzenia w niemczech

1 Maja 2011 Polacy nabyli prawo do swobodnego podejmowania zatrudnienia w Niemczech. W tym samym roku przyjechało z Polski do Niemiec 172.676 osób w celu podjęcia pracy. Obecnie żyje i pracuje około 2 milionów Polaków w RFN. Ze względu na bliskość geograficzną Niemcy pozostają nadal atrakcyjnym krajem wyjazdów zarobkowych, szczególnie do prac sezonowych.

Do podpisania niemieckiej umowy o pracy wystarczy polski dowód osobisty lub paszport. Do rozliczenia wynagrodzenia niemiecki pracodawca będzie wymagał od nas dostarczenia następujących informacji:

Numer ten zastąpił w 2011 roku kartę podatkową (Lohnsteuerkarte). Składa się on z jedenastu cyfr i jest przyznawany przez centralny federalny urząd podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern) automatycznie po dokonaniu pierwszego meldunku w Niemczech. Dzieci zameldowane w Niemczech otrzymują Steuer-ID zaraz po urodzeniu. „Steuer-ID” wydawany jest tyko raz i nie ulega zmianie przy zawarciu małżeństwa lub przeprowadzce. „Steuer-ID” należy odróżnić od Steuernummer– czyli numeru przyznawanego osobom  prowadzącym własną działalność gospodarczą przez urząd skarbowy (Finanzamt).

Osoby, które nie przedłożą pracodawcy swojego numeru identyfikacji podatkowej, są rozliczani w szóstej klasie podatkowej, która przewiduje najwyższe obciążenie podatkowe.

Osoby zatrudnione w Niemczech ale dojeżdżający codziennie z Polski do pracy są zazwyczaj opodatkowani w ograniczonym stopniu (beschränkt steuerpflichtig). Ponieważ nie są one zameldowane w Niemczech nie otrzymują „Steuer-ID” tylko dostają zaświadczenie z urzędu skarbowego, na podstawie którego pracodawca może rozliczyć ich wynagrodzenie w pierwszej klasie podatkowej.

  • Niemiecki numer ubezpieczenia społecznego – Sozialversicherungsnummer.

Przyznawany jest on przez niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe (Deutsche Rentenversicherung) na wniosek kasy zdrowia (Krankenkasse) podczas pierwszego zatrudnienia w Niemczech. Do roku 2010 był wydawany dowód ubezpieczenia społecznego, na którym widniał ten numer. Od początku 2011 roku „Deutsche Rentenversicherung” wysyła tylko pismo z informacją o nadaniu numeru. Pismo te należy starannie zachować, ponieważ przy zmianie pracodawcy lub podjęciu nowej pracy numer ten będziemy musieli przedłożyć pracodawcy.

  • Przynależność do kasy zdrowia (Krankenkasse)

Każda osoba zameldowana w Niemczech podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w kasie zdrowia. Podejmując pierwszy raz pracę w Niemczech należy powiadomić pracodawcę do jakiej kasy zdrowia chcemy przynależeć. Do wyboru mamy ustawowe i prywatne kasy chorych. Pracodawca i pracownik opłacają składki do kasy zdrowia po połowie. Wysokość składki jest uregulowana przepisami prawnymi, które obowiązują wszystkie kasy jednakowo. Z pierszym rozliczeniem wynagrodzenia pracodawca melduje nas do kasy zdrowia. My ze swojej strony musimy też wypełnić wniosek o członkostwo w wybranej przez nas kasie.

  • Numer IBAN do przelewu wynagrodzenia.

Wynagrodzenie jest w Niemczech wypłacane bezgotówkowo, tzn. w formie przelewu na podane konto bankowe. Po rozpoczęciu zatrudnienia musimy otworzyć konto w niemieckim banku i podać pracodawcy IBAN konta. Do otwarcia konta potrzebne jest zameldowanie w Niemczech. Do czasu założenia niemieckiego konta można podać IBAN polskiego konta.

Niemiecki pracodawca rozlicza od 2013 roku wynagrodzenie elektronicznie w systemie ELStAM. Tylko osoby nie posiadające „Steuer-ID” tzn. objęte ograniczonym opodatkowaniem są rozliczane w systemie obowiązującym przed 1.01.2013. W bazie danych ELStAM są zawarte informacje na temat klasy podatkowej zatrudnionego jak i przynależności do kościoła (podanaj przy meldunku). W Niemczech odprowadzany jest podatek na rzecz kościoła od wynagrodzenia. Jeśli nie chcemy płacić podatku, musimy wypisać się z kościoła składając wniosek w miejscowo właściwym sądzie rejonowym (Amtsgericht). W celu zaklasyfikowania do prawidłowej klasy podatkowej powinniśmy się udać do urzędu skarbowego (Finanzamt) zaraz po nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (Steuer-ID).

Artykuł został przygotowany przez zespół HR Service Niemcy – Serwis dla osób poszukujących pracy w Niemczech.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Witam, Jeżeli zamierzam być zameldowany w Polsce. To czy wystarczy pracodawcy IBAN mojego polskiego konta bankowego? Czy w takim razie nie muszę zakładać niemieckiego?