Start kariery » Biznes » Jakie są różnice między rekrutacją stałą a tymczasową?
Biznes Praca

Jakie są różnice między rekrutacją stałą a tymczasową?

Rekrutacja stała i tymczasowa – te dwa pojęcia łączy człon oznaczający nabór pracowników w firmie. Mimo tego, że jedno i drugie dotyczy poszukiwania kandydatów na określone stanowisko, nie powinny być one stosowane zamiennie. Rekrutacja stała nie jest tym samym, co rekrutacja tymczasowa. Poniżej postaramy się nakreślić najważniejsze różnice.

Czym charakteryzuje się rekrutacja stała?

Rekrutacja stała prowadzona przez firmę docelowo ma na celu obsadzenie wakatu i zatrudnienie pracownika na umowę o pracę. Jej przebieg zakłada spotkanie z kandydatem i rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli pozytywnie przejdzie on ten etap, zwykle jest zatrudniany na czas określony. W dalszej perspektywie umowa może być przedłużona na czas nieokreślony. Zdobycie pracy w procesie rekrutacji stałej wiąże się ze stabilizacją i możliwością późniejszego awansu. Praca tymczasowa charakteryzuje się zaś zmiennością i nieco innymi warunkami obowiązującymi po podpisaniu umowy.

Rekrutacje stałe znajdziesz na: https://grupaprogres.pl/rekrutacje-stale/

Rekrutacja tymczasowa – praca na określony czas

Osoby biorące udział w rekrutacji tymczasowej kontaktują się z agencją pracy. Zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem klientów takiego podmiotu kandydaci są zatrudniani przez pośrednika, aby świadczyć odpłatnie usługi na rzecz przedsiębiorstwa, które ma umowę z biurem pracy. Umowa określa ramy czasowe rozpoczęcia i zakończenia pracy. Występuje wiele podobieństw do rekrutacji stałej, a w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych należy kierować się kodeksem pracy i regulaminem, tak samo jak w przypadku tradycyjnego zatrudnienia.

Główne różnice między pracą stałą i tymczasową

Różnice występują w przypadku urlopów, które przysługują zarówno w przypadku pracy tymczasowej, jak i pracy stałej. Inny jest jednak wymiar wolnego. Pracownikom tymczasowym przysługują 2 dni wolnego za każdy miesiąc. Mogą oni także korzystać z prawa do odpłatnego urlopu chorobowego, ponieważ są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Po pozytywnym przejściu rekrutacji tymczasowej i zatrudnieniu obowiązuje inny okres wypowiedzenia niż w przypadku rekrutacji stałej. Jeśli zostałeś zatrudniony na okres krótszy lub równy 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi jedynie 3 dni. W przeciwnym wypadku jest to 1 tydzień.

Czym różni się rekrutacja stała od tymczasowej – umowa o pracę

W rekrutacji stałej umowę podpisujesz bezpośrednio z firmą, w której będziesz pracować. Z kolei rekrutacja tymczasowa zwykle przebiega z pomocą pośrednika. Umowa zawierana jest na czas określony, a jej stronami jest kandydat na pracownika i agencja pracy. Osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy potem jest kierowana do pracy w danym zakładzie – czyli u klienta agencji. Obowiązki pracodawcy ciążą jednak na agencji pośrednictwa pracy tymczasowej.

Poszukiwanie przez firmę nowych pracowników nazywane jest rekrutacją. Rekrutacja stała różni się od tymczasowej przede wszystkim tym, że w pierwszym przypadku przedsiębiorstwo ogłasza nabór pracowników, których docelowo planuje zatrudnić na umowę na czas nieokreślony, a w drugim przypadku potrzebuje znaleźć osoby do pracy na krótszy okres.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz