Start kariery » Pozostałe » Metody tworzenia złożeń w NX CAD
Pozostałe

Metody tworzenia złożeń w NX CAD

NX CAD jest systemem, który bazuje na koncepcji modelu głównego. Oznacza to, że możliwe jest tworzenie modelu 3D, a następnie stworzenie kolejnych plików, które będą z nim połączone za pomocą odniesień – np. powiązań geometrii lub wyrażeń.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy w odrębnych plikach tworzone są poszczególne modele komponentów złożeń, a następnie na ich podstawie, budowane jest całościowe złożenie (z ewentualnymi podzłożeniami), które zapisane jest w odrębnych plikach. Podobnie w przypadku arkuszy rysunkowych czy danych obróbki CNC – są zapisane w odrębnych plikach, ale mają powiązania z geometrią zawartą w innych plikach. Takie podejście w NX CAD oraz NX CAM ma kilka zalet:

  • umożliwia inżynierom pracę współbieżną, ponieważ więcej niż jeden użytkownik może pracować na zestawie danych,
  • umożliwia podział całego modelu złożenia na poszczególne składowe, dzięki czemu każdy z plików przenosi mniejszą ilość danych, co wpływa pozytywnie na wydajność pracy z geometrią,
  • umożliwia zastosowanie osobnych poziomów kontroli dostępu do poszczególnych plików

Najbardziej typowe metody tworzenia złożeń to:

  • Modelowanie wstępujące (bottom-up), które polega na tworzeniu poszczególnych części w odosobnieniu, a następnie dodawanie ich do złożeń. W NX CAD można do tego użyć polecenia Dodaj komponent lub też wstawić komponent do złożenia metodą przeciągnij i upuść. Zaletą tej metody jest możliwość szybkiego rozpoczęcia prac projektowych bez konieczności szerokiego planowania. Wadą natomiast jest utrudniona analiza problemów z dopasowaniem geometrii oraz konieczność dodania więzów w złożeniu, aby odpowiednio utwierdzić komponenty. Fakt utworzenia więzów pomiędzy komponentami sprawia, że te są od siebie zależne, więc ich modyfikowanie, blokowanie czy usuwanie ma wpływ na inne komponenty.

  • Modelowanie zstępujące (top-down), które polega na rozpoczęciu tworzenia złożenia od najwyższego poziomu (lub innego pliku sterującego) i przechodzenie do coraz niższych poziomów struktury złożenia. W tym celu w NX CAD można np. na najwyższym poziomie złożenia stworzyć szkic/układ sterujący całym złożeniem, a następnie na poziomie komponentów składowych wykorzystywać elementy tego szkicu do tworzenia geometrii. W ten sposób możliwe jest kontrolowanie geometrii komponentów składowych za pomocą szkicu nadrzędnego. Poza szkicem w NX CAD można przenieść np. istniejącą geometrię bryłową do nowego komponentu poprzez polecenie Utwórz nowy komponent.

Inne przykłady to kopiowanie i wklejanie geometrii w nowym komponencie.

Zaletą tego typu modelowania złożeń jest możliwość zarządzania geometrią wielu komponentów z jednego miejsca, odpowiednie dopasowanie komponentów do siebie i mniejszy wpływ komponentów na siebie wzajemnie. Wadą natomiast jest konieczność odpowiednio szerokiego zaplanowania działań przed rozpoczęciem prac projektowych.

  • Modelowanie w kontekście złożenia, które jest uzupełnieniem dwóch powyższych metod i pozwala na tworzenie i edytowanie geometrii komponentu, gdy pozostała część złożenia jest widoczna. Modelując w kontekście złożenia w NX CAD możliwe jest wykorzystanie geometrii lub wartości wyrażeń pochodzących z innych komponentów poprzez utworzenie łącza za pomocą WAVE Geometry Linker lub utworzenie wyrażenia powiązanego za pomocą funkcji Wyrażenia. Zaletą tej metody jest możliwość powiązania geometrii lub wyrażeń różnych komponentów ze sobą, co pozwala na parametryzację złożeń. Wynikającą z tego wadą jest konieczność zarządzania powiązaniami, które są w tym momencie tworzone.

Zwykle tworzenie złożeń w NX CAD podlega ustaleniom w poszczególnych firmach, co przekłada się na tworzenie pewnych procedur, które użytkownicy powinni stosować w obrębie danej organizacji, by złożenia były zrozumiałe i łatwo edytowalne dla wszystkich pracowników. Często spotkać się także można z hybrydą powyższych dwóch lub trzech metod, co pozwala na elastyczne podejście w zależności od potrzeby w danej chwili. Warto pamiętać o powyższych metodach oraz znać ich zalety i wady, by dokonać odpowiedniego wyboru podczas tworzenia w NX CAD. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie https://gmsystem.pl/

tagi

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz