Start kariery » Praca » Trzynastka – po przepracowaniu wymaganych 6 miesięcy
Praca

Trzynastka – po przepracowaniu wymaganych 6 miesięcy

Students answering the teacher's question in a maths lesson.

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dniu 3 września 2019 r. przysługuje prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki?

Nauczyciel nie otrzyma trzynastki.

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r.).
 
Przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne. W szczególności nie wiadomo, co należy rozumieć przez organizację pracy szkoły. W ocenie autora  pojęciem organizacji pracy szkoły należy utożsamić organizację roku szkolnego. To rok szkolny determinuje bowiem organizację pracy szkół i innych placówek oświatowych.

A zatem nawiązanie stosunku pracy zgodnie z organizacją roku szkolnego to zatrudnienie z dniem rozpoczęcia roku szkolnego tj. od 1 września, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy – od następnego dnia roboczego po tym dniu (§  2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

W opisanej sytuacji nauczyciel został zatrudniony drugiego dnia zajęć (3 września 2019 r.), co oznacza, że nie było to nawiązanie stosunku pracy zgodne z organizacją pracy szkoły. Nauczycielowi z uwagi na nieprzepracowanie wymaganych 6 miesięcy w 2019 r. nie należy się trzynastka.

Gdyby nauczyciel został zatrudniony 2 września, otrzymałby trzynastkę. Trzynastka należy się także w sytuacji, gdy nauczyciel (nauczyciel akademicki) zostanie zatrudniony w trakcie roku zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej).

Wymóg przepracowania co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym doznaje licznych wyjątków. Nie musi być on zrealizowany w szczególności w sytuacji, gdy pracownik korzysta:

  • z urlopu wychowawczego,
  • z urlopu macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • z urlopu ojcowskiego,
  • z urlopu rodzicielskiego,
  • z urlopu dla poratowania zdrowia,
  • z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego (art. 2 ust. 3 pkt 6, 6a ustawy z 12 grudnia 1997 r.).

 

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1872).
  • §  2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).


Michał Kowalski
radca prawny

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz