Start kariery » Pozostałe » Roszczenia osób trzecich a cyberzdarzenia – co powinno obejmować cyberubezpieczenie IT?
Pozostałe

Roszczenia osób trzecich a cyberzdarzenia – co powinno obejmować cyberubezpieczenie IT?

Wskutek błędów w pracy specjalisty IT lub niezależnych od niego cyberzdarzeń osoby trzecie mogą ponosić straty materialne lub wizerunkowe, które mogą w istotnym stopniu odbić się na ich kondycji finansowej czy renomie. Wskutek roszczeń specjaliści IT pracujący na umowach B2B będą odpowiadać własnym majątkiem, dlatego też warto zadać o to, aby wykupić cyberubezpieczenie, które pokryje koszty jak najszerszego zakresu roszczeń osób trzecich.

Czego mogą dotyczyć roszczenia osób trzecich?

Osobami trzecimi w przypadku wykonawców pracy IT są wszyscy interesariusze, którzy mogą ponieść straty wskutek błędów specjalisty IT, np. informatyka czy programisty. Najczęściej mówimy o firmie, dla której specjalista świadczy swoje usługi, jednak szczególnie wyciek danych grozi tym, że swoje roszczenia mogą świadczyć również inne podmioty –np. kontrahenci lub klienci indywidualni, którzy zostali narażeni lub ponieśli starty finansowe czy wizerunkowe.

Jak chronić się przed roszczeniami osób trzecich?

Ubezpieczenie OC zawodowe ochroni Cię przed roszczeniami osób trzecich, kiedy w jego umowie znajdą się również zapisy charakterystyczne dla ubezpieczeń cyber – chroniące przed szkodami, które są spowodowane użytkowaniem komputerów, urządzeń mobilnych czy systemów informatycznych i sieci. Szkoda wyrządzone osobom trzecim to m.in. wyciek danych lub ich utrata czy też zainfekowanie urządzeń lub utrata możliwości pracy w sieci. Roszczenia podmiotów, które wskutek powstałych szkód poniosły straty finansowe lub wizerunkowe, mogą mocno nadszarpnąć stabilność finansową Twojej działalności, a nawet pochłonąć prywatny majątek.

7 punktów, które powinno zawierać ubezpieczenie cyber chroniące przed roszczeniami osób trzecich

Kompleksową ochronę przed roszczeniami osób zapewni Ci ubezpieczenie Cyber, które będzie zawierało następujące punkty w umowie.

  1. Odpowiedzialność medialna cyber – chroni przed ponoszeniem kosztów nieumyślnego naruszenia własności intelektualnej, zniesławienia osób lub zdyskredytowania produktu.
  2. Naruszenie prywatności i utrata dokumentów – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku naruszenia prawa podmiotów trzecich do prywatności oraz naruszenia polityki prywatności ubezpieczonego.
  3. Naruszenie poufności informacji – odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku ujawnienia niepublicznych informacji lub tajemnic handlowych.
  4. Bezpieczeństwo sieci cyber – odszkodowanie zostanie wypłacone w sytuacji, w której nie uda Ci się zapobiec cyberzdarzeniu, wskutek którego utracone zostaną dostęp do sieci, dane osobowe lub środki finansowe.
  5. Kary i koszty obrony – wyrządzone szkody mogą nakładać na ubezpieczonego kary administracyjne lub generować koszty ochrony sądowej. Ubezpieczenie powinno je pokrywać.
  6. Ochrona reputacji ubezpieczonego – ubezpieczenie może pokryć określone koszty poniesione w celu nadszarpniętej reputacji i negatywnego rozgłosu w branży.
  7. Naruszenie bezpieczeństwa płatności – odszkodowanie pokryje koszty roszczeń osób trzecich, których dane kart płatniczych lub inne dane dotyczące płatności uległy wyciekowi.

Najważniejsza przy wyborze cyberubezpieczenia jest ocena ryzyka. Polisa powinna pokrywać koszty możliwie jak największej liczby zdarzeń, które mogą mieć miejsce w trakcie wykonywania przez Ciebie obowiązków przewidzianych w umowie. Cyberubezpieczenia, które pokrywają wymienione wyżej szkody, znajdziesz w firmie Findia.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz