Start kariery » Biznes » Co zyskuje pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną?
Biznes

Co zyskuje pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Pracodawcy nie zawsze zatrudniają chętnie osoby niepełnosprawne, czasami wolą wybrać osobę z mniejszymi kwalifikacjami, ale zdrową. Tymczasem pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może skorzystać z wielu przywilejów. Może starać się o zwrot nawet 60% wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby.

Korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną, może skorzystać z różnego rodzaj dofinansowań do wynagrodzenia i odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe i rentowe, dopłaty dotyczą także opłat ponoszonych na doposażenie stanowiska pracy. Często są to koszty wykonania podjazdu, umeblowania miejsca pracy i zakupu niezbędnych narzędzi i przyrządów. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tzw. PFRON. Aby skorzystać z takich dofinansowań, pracodawca powinien zatrudniać osobę niepełnosprawną przez okres 36 miesięcy. Pieniądze są przyznawane nie tylko na adaptację stanowiska dla osoby niepełnosprawnej, ale także na refundację kosztów wynikających z zatrudnienia osoby, której zadaniem jest pomoc niepełnosprawnemu.

Pracodawca, który zamierza skorzystać z takiego dofinansowania, powinien złożyć wniosek do starostwa obejmującego miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wysokość dopłat jest większa, jeśli osoba niepełnosprawna ma orzeczenie choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, czyli ma znaczny stopień niepełnosprawności. Pracownik, którego obowiązki polegają na pomocy osobie niepełnosprawnej, może ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia. Pomoc osobie niepełnosprawnej nie może przekraczać 20 godzin w miesiącu, a wysokość zwrotu nakładów pieniężnych jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy,
  • pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, wskaźnik pracowników niepełnosprawnych powinien wynosić 6%,
  • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

Dokumenty o dofinansowanie trzeba złożyć w formie elektronicznej albo papierowej do odpowiedniego oddziału PFRON dla konkretnej firmy. Należy także pamiętać, że pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mają różne przywileje, których trzeba dokładnie przestrzegać. Czas ich pracy jest skrócony do 7 godzin dziennie, tygodniowo mogą przepracować 35 godzin, nie mogą oni wykonywać nadgodzin, ani pracować na nocnej zmianie. Przerwa dla pracowników niepełnosprawnych nie może być krótsza niż 15 minut, przysługuje im również dodatkowe 10 dni płatnego urlopu w roku.

Miesięczne dofinansowanie nie może być wypłacane pracownikom z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy pobierają świadczenia emerytalne. Zwrot kosztów nie przysługuje pracodawcy również w sytuacji, kiedy wypłata została wypłacona po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Trzeba również pamiętać, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zgodnie z przepisami prawa pracy, powinna ona również mieć dokument ze statusem osoby niepełnosprawnej. Jednym z warunków, które powinien spełnić pracodawca jest wykazanie efektu zachęty w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Efekt zachęty zachodzi między innymi wówczas, kiedy pracodawca w momencie zatrudniania pracownika zdaje sobie sprawę z jego niepełnosprawności.

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą dołączyć do OBPON, która zrzesza tego typu przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz